Hvordan fungerer kontingentopkrævning?

  • Post author:
  • Post category:

Kontingent opkrævning er særlig funktionalitet, som er udviklet til Spejdernes Medlemsservice. Læs introduktionen for en nærmere beskrivelse af hvordan det fungerere. Når først opsætningen er kommet på plads kører det "næsten" automatisk og den vigtigste opgave i gruppen bliver et vedligeholde sin medlemsdatabase, sine kontingentsatser og så håndterer de medlemmer der ikke bruger kortbetaling eller på anden måde skal håndteres manuelt. Samtidig med opkrævningen bogføres alle posteringer vedr. kontingentopkrævning på plads i regnskabsdelen.

Fortsæt med at læseHvordan fungerer kontingentopkrævning?

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge regnskabsdelen?

  • Post author:
  • Post category:

Der er lidt arbejde med at sætte regnskabsdelen op og gøre den klar til brug, men deltager man i et af introduktionskurserne eller bruger man "Kom godt i gang med Regnskabsdelen i Spejdernes Medlemsservice", så er man godt hjulpet. Det er vigtigt, at man følger vejledninger, da nogle af opsætninger ikke kan rulles tilbage til udgangspunktet. Har man et grundlæggende kendskab til regnskabsprogrammer og viden om bogføring/regnskab er det forholdsvis enkelt at gå i gang. Der ligger nogle gode videovejledninger der dels giver grundlæggende indføring i regnskab generelt og der ligger også et kursus i regnskabsdelen. Det er delt op i fire afsnit svarende til et en-dagskursus med de pauser der normalt er lagt ind Du finder alle videovejeledningerne her

Fortsæt med at læseHvordan kommer jeg i gang med at bruge regnskabsdelen?

Hvad kan jeg bruge regnskabsdelen til?

  • Post author:
  • Post category:

Regnskabs delen er et økonomiprogram, med: en regnskabsdel, sådan som man kender f.eks. fra Winkas, Summa Summarum, e-conomic og andre online regnskabsprogrammer der typisk anvendes af foreninger. Dvs. bogføring af indtægter og udgifter, kontoplan, indlæsning af bankkontoudtog og opstilling af årsregnskab, budget mm. kontingenopkrævning, hvor det er muligt at sætte en automatisk opkrævning på de enkelte medlemmer så man alene ved at vedligeholde kontingentsatser hele tiden får opkrævet sin medlemmer kontingent. abonnementsbetaling eller kortbetaling når der sendes opkrævninger ud. Medlemmer kan via et link betale de opkrævninger, som gruppen sender ud, hvad enten det er kontingent eller andre ydelser der opkræves.

Fortsæt med at læseHvad kan jeg bruge regnskabsdelen til?

Hvilke moduler er der i Medlemsservice?

  • Post author:
  • Post category:

Medlemsregistrering, selvbetjening, mail og SMS Medlemsregistrering som det kendes fra den nuværende løsning En hjemmeside med selvbetjeningsløsninger til medlemmer og ledere Et modul til kommunikation med gruppens medlemmer via mail eller SMS Regnskabsmodul Et regnskabsmodul til at håndtere gruppens eller distriktets regnskab med mulighed for opkrævning af kontingent hos medlemmerne. Arrangementsmodul Oprettelse af ture og arrangementer med mulighed for direkte betaling

Fortsæt med at læseHvilke moduler er der i Medlemsservice?