Opdatering onsdag d. 20. februar, 2019

Så er det blevet tid endnu en opdatering af Medlemsservice.

Opdateringen vil finde sted i morgen onsdag d. 20. februar 2019 i tidsrummet 8 til 10.

Denne opdatering er en mindre opdatering med følgende rettelser:

Visse brugere er blevet mødt af en fejlmeddelelse ved forsøg på at rette sine oplysninger. Dette skulle blive løst med opdateringen.

Nogle brugere har oplevet problemer med at oprette regnskabsår. Dette skulle blive rettet.

I forbindelse medlemsbekræftelsen er der nogle få medlemmer der ikke har fremgået af listen over medlemmer der kunne bekræftes. Det bliver nu rettet.

Rettelse vedr. følgere på børneattestbestillinger som sikrer at de korrekte følgere kommer på børneattestbestillingerne.

Nedenstående rettelser gælder kun for DDS:

Stabilitetsrettelse i samspillet mellem Gruppeweb og Medlemsservice, så forbindelsen bliver mere robust.

I forbindelse med udløb af gamle børneattester blev der sendt en varselsmail med opfordring til indhentning af ny børneattest selv om der allerede indhentet børneattest. Det bliver nu ændret så der ikke bliver sendt mail hvis der ligger en ny attest.