Opdatering onsdag d. 28. november, 2018

Opdateringen fortages onsdag d. 28. november, 2018 i tidsrummet 8:00 til 10:00, hvor der kan forventes nedetid.

Følgende ændringer vil være med i opdateringen:

Rettelse vedr. fejl som gav problemer med lokationer ved sletning af arrangementer.

Fejlrettelse vedr. nulstilling af adgangskode.

Hastighedsoptimering ved indlæsning af svarmuligheder på tilmeldingsside i arrangementsdelen.

Rettelser forskellige steder hvor Opret- eller Redigér-knap optrådte selv om man ikke havde adgang til at foretage rettelser. (der var ikke adgang til at rette, men det gav et misvisende indtryk).

Rettelse, så det siden med tilmeldinger kommer til at give et bedre overblik over gruppens tilmeldte medlemmer.

Rettelse til arrangementsdelen, så medlemmer ikke mister deres plads, ved ændring i tilmelding, på fuldt booket arrangement, .

Det bliver muligt at vælge om/hvordan man ønsker at modtage Ildhu, NEKTAR, Wide – dette gøres fra “Min side”.

Rettelse vedr. overførsel af lokationsdata fra Medlemsservice til DDS’ nye Gruppeweb.

For DDS’ vedkommende bliver funktionaliteten til automatisk genbestilling af børneattester relanceret. Der vil gå yderligere nogle dage inden vi har testet færdig i produktionsmiljøet og forventer at aktivere funktionen igen.

Vi er desværre ikke helt i mål mht. selvbetjeningsdelen og anonymisering af tidligere medlemmers data (pt. er der nogle få spejdere der risikerer at blive forældreløse hvis vi anonymiserer – det vil vi ikke være skyld i).

Der kommer en opdatering igen i december, som blandt andet åbner op for at medlemmer/forældre for mulighed for selv at anmode om udmeldelse via “min side”. Det vil også blive muligt ændre i fejlregistrerede udmeldelsesdatoer for at sikre et retvisende medlemstal.

På sigt vil der også blive åbnet op for at medlemmer selv kan se hvilke oplysninger der er registreret som f.eks. “Specielle hensyn/særlige forhold” samt “Andre oplysninger”. Dette er en rigtig god anledning til at se om der skulle være skrevet noget i felterne, som ikke skal stå der.

Vi håber at der bliver taget godt i mod opdateringen og fortsætter ufortrødent mod næste opdatering.