Opdatering onsdag d. 9. januar 2019

Dette er kun gældende for DDS

Vi har netop aktiveret en ny funktion til notifikationer vedrørende fornyelse af børneattester. Her kan du læse, hvad det betyder:

I Det Danske Spejderkorps har vi et princip om, at alle børneattester skal fornys hvert 2. år. For at sikre en smidigere proces omkring fornyelsen af attester, har vi aktiveret en funktion, der skal sikre, at medlemmer får direkte besked, når det er tid til at forny deres børneattest.

Det betyder, at der automatisk udsendes en mail til medlemmet 1 måned, før børneattesten skal være fornyet, og endnu en mail, hvis børneattesten ikke fornys i tide og overskrider 2-års-grænsen.

Samtidig med, at en mail udsendes til medlemmet, vil følgere af gruppen (typisk gruppeleder og medlemsansvarlig) også modtage mails om, at et medlem har en børneattest, der enten skal fornys snart eller har overskredet 2-års-grænsen.

Derudover vil den medlemsansvarlige fremover modtage en mail 2 måneder før, et medlems børneattest skal være fornyet. På den måde er det muligt at få tjekket op på medlemmets funktioner og eventuelt slette dem der kræver børneattest, hvis de ikke er relevante længere, inden medlemmet modtager mail 1 måned for fornyelsesfristen.

Husk, at det er formandens ansvar, at alle der har en funktion, der kræver en børneattest, får fornyet deres børneattest i tide.