Opdatering tirsdag d. 13. oktober 2020

Opdateringen finder sted tirsdag d. 13. oktober i tidsrummet 8:00 til 10:00.
Opdateringen indeholder flere mindre rettelser:
I visse tilfælde blev profilers status ikke ændret korrekt ved afslutning af funktioner – det bliver nu rettet.
Der har været udfordringer med at indhente børneattester for medlemmerne med funktioner i flere enheder. Bestillingerne blev oprettet, men gruppen kunne ikke selv hjælpe den videre – det krævede enten indtastning af medlemmet selv eller korpskontoret. Attesterne er blevet indhentet.
Visning af medlemmer grupperet efter funktioner bliver fikset så det virker igen.
Indmelding af spejdere med aktive pårørende har hidtil givet problemet. Det bliver rettet med opdateringen, men der vil fortsat være situationer hvor indmeldelser skal omkring supporten eller korpskontoret.
For DDS’ vedkommende bliver der ændret sprogligt i indmeldelsesformularen.
I den nærmeste fremtid, bliver indholdet reduceret i mails der sendes efter udfyldt indmeldelsesformular -dette sker af GDPR-hensyn.