Egne standard-emails til ind- og udmeldelse

På gruppens/kredsens stamkort er der nu en ny fane; E-mailskabeloner

Her kan du gruppen/kredsen angive hvilken E-mailskabelon, der skal foreslås som velkomst- og afskedsmail.

Selve mailafsendelsen sker som vanligt i ind-/udmeldelsesflowet og du kan stadig ændre den enkelte mail inden den afsendes.