Hvordan fjerner man en Børneattest kladde?

Hvis der ikke længere er behov for en børneattest på en person bliver der automatisk ryddet op i kladder i regelmæssige automatiske oprydningsjobs

Der kan af forskellige årsager være sat gang i flere kladder for en børneattestansvarlig ikke er opmærksom på at der allerede ligger en kladde på børneattest

For at få fjernet overflødige børneattest kladder skal man rette henvendelse til respektive korpskontor eller forbundskontor

Har personen problemer med at logge på for at indtaste CPR nummer så kontakt supporten, som hjælper med at få adgang til Min side

 

#børneattest #kladde #CPR-nummer #personnummer