Konti kommer ikke med i resultatopgørelsen

Når du ændrer kontoplanen skal du også opdatere den skabelon der laves Resultatopgørelse efter.

Der er beskrevet i regnskabsvejledningen v2.1.0 afsnit 8.2.2. Findes under vejledninger.
I Tips og Tricks Nr 32: Resultatopgørelse og tilpasninger v4 er det beskrevet mere udførligt .
Det kan anbefales at benytte opsætningsguiden og danne en ny skabelon på baggrund af den aktuelle kontoplan
I samme guide er det skrevet hvordan man kan lave brugertilpassede opsætninger af resultatopgørelsen

 

#konti #årsregnskab #resultatopgørelse #regnskab #tilpasse #udskrive