Tilbagefør postering – fortryde indtastning

Hvis man får bogført på en forkert konto, eller får angivet en forkert dimension kan man neutralisere posteringen. Man kan ikke slette det indtastede. Man taster så at sige det samme ind, men den modsatte vej.

Eksempelvis som dette

Gå ind på det posteringsbilag der ønskes tilbageført
image0

Klik Tilbagefør postering

 

Udfylde Tilbageføringsdato (Her bevidst valgt som en anden end den oprindelige postering) og angiv den journal du ønsker tilbageførslen på

image1

Klik Tilbagefør bevægelser

Så ser det således ud
image2

Klikker du ind på den kan du se at nu er det posteret tilbage

image3

 

På det oprindelige posteringsbilag er det markeret at det er blevet tilbageført

image4