Hvad er et stamkort?

 • Post author:
 • Post category:

Begrebet stamkort bruges flere steder i Medlemsservice Man kan sammenligne det med et gammeldags kartotekskort Et medlem har et stamkort På stammkortet står alle oplysninger om personen Er vedkommende med i flere enheder/hold er det samme stamkort der er tilknyttet i alle enheder/hold Er vedkommende med i flere kredse/grupper skal det samme stamkort tilknyttes i alle grupper/kredse. Dermed har personen kun et sted at vedligeholde sine oplysninger. Får man oprettet flere stamkort på samme person opstår der dubletter. Læs om dubletter her På stamkortet skal der stå personlige oplysninger på personen. Er det et barn så oprettes der typisk pårørende. Pårørende får dermed deres egne stamkort og medlemsservicenummer (eller medlemsnummer som der står) Har forældre flere børn i gruppen/kredsen skal man sikre at forældrene kun har et stamkort og at det er tilknyttet alle børn. Har barnet ikke selv e-mailadresse så husk at vinge af i Primær kontakt på den…

Fortsæt med at læseHvad er et stamkort?

Digital indmeldelse

 • Post author:
 • Post category:

Hvis gruppen/kredsen benytter den digitale indmeldelsesblanket slipper man for meget manuelt arbejde. Når man klikker på linket til den digitale indmeldelsesblanket så komme man til en side der ser således ud. Hvis man som forælder allerede er registreret i gruppen/kredsen så skal man logge ind og udfylde indmeldelsesblanketten. På måde bliver man ikke dobbeltregistreret som forældre, men får børn registreret på sin eksisterende profil. Husk at hvis det er en genindmeldelse eller man ønsker at blive overflyttet fra en anden gruppe/kreds så skal man kontakte kredsen/gruppen og få sine gamle oplysninger genaktiveret og skal derfor ikke udfylde indmeldelsesblanketten igen. Er man helt ny og har ikke tidligere medlemskaber eller tilknytninger så klikker man på Indmeld Derefter kommer indmeldelsesblanketten frem. Man udfylde alle felter der er markeret med en rød * Det er vigtigt som forældre at huske på at hos spejdere og FDF er man medlem fra man bliver indmeldt…

Fortsæt med at læseDigital indmeldelse

Hvordan opretter man en ny enhed/nyt hold?

 • Post author:
 • Post category:

Hvis jeres gruppe/kreds har behov for at oprette et udvalg eller en ny enhed/hold så gør du følgende Gå ind på gruppens/kredsens stamkort Klik Opret underenhed   Nu skal du udfylde A: Navn på enheden(holdet/klassen/patruljen/udvalget/arbejdsgruppen B: Organisatorisk niveau. her vælges hvilken type (enhed, udvalg, arbejdsgruppe, patrulje mv) C: Online indmeldelse. Her angives om det skal fremgrå af online indmeldelse, og hvis det skal være aktivt hvordan det skal håndteres Man kan udfylde adresseoplysninger (D) hvis det ikke er det samme som resten af gruppen/kredsen. Hvis der er tale om en Enhed/hold, eller underliggende organisatorisk enhed, skal du udfylde klassifikation Det er klassifikation der adskiller forskellige arbejdsgrene i landsorganisationen. Er du i tvivl så spørg supporten På fanebladet Medlems- og mødeinfo angiver du informationer om aldersgruppen og mødetiderne for enheden/holdt. Oplysningerne benyttes eks. på online indmeldelsesblanket.   På Fanebladet Økonomi angives standard kontingentsatsen for enheden/holdet Standard kontingentsatsen sikrer at nye medlemmer…

Fortsæt med at læseHvordan opretter man en ny enhed/nyt hold?

Sådan genindmelder du et medlem

 • Post author:
 • Post category:

Hvis du er i den heldige situation at et medlem gerne vil indmeldes igen skal det jo ske på det gamle stamkort. Du søger stamkortet frem ved at fjerne Aktiv filtret i søgeruden og derefter eksempelvis søge på navnet Nu kommer stamkortet frem Klik stamkortet i Ny eller Kladde Opdater postadresse og evt kontaktoplysninger på medlemmet Vær omhyggelig med at sætte Starter i enhed så vedkommende kommer på det nye hold/den nye enhed og ikke den vedkommende tidligere er indmeldt i. Kontroller at der evt. er pårørende og primære kontakter Kontroller at der evt. er korrekt betaler angivet, hvis medlemmet ikke selv skal betale Nu kan du indmelde medlemmet Kontroller at medlemmer får tildelt de funktioner der hører til medlemskabet. Eks Enhedsmedlem hvis det er et med Enhedsleder hvis der er tale om en leder i en enhed Kontroller at kontingent sættes rigtigt op, hvis I benytter kontingentopkrævning via Medlemsservice…

Fortsæt med at læseSådan genindmelder du et medlem

Hvordan opretter jeg et bestyrelsesmedlem?

 • Post author:
 • Post category:

Når du skal registrere bestyrelsesmedlemmer eller andre personer der er tilknyttet jeres gruppe/kreds skal du blot gøre følgende Er der tale en en forælder eller lignende der allerede har et stamkort i Medlemsservice skal du blot søge personens stamkort frem Nu klikker du på fanen Funktioner og her er der en knap som hedder +Ny Funktion Klik på knappen og søg den ønskede funktion frem - og i den relevante hold/enhed Alternativt kan man gøre følgende via gruppens/kredsens stamkort Bestyrelsesmedlem: Bestyrelse => Opret Leder i en Enhed/Hold: Vælg enhed/hold/udvalg => Funktioner => Opret Har personen ikke et stamkort i forvejen oprettes et stamkort med navn, kontaktoplysninger, adresse og fødselsdag Fødselsdag er vigtig da nogle funktioner kræver check på om vedkommende opfylder aldersbetingelse OBS Man skal ikke klikke på Indmeld, medmindre vedkommende skal være medlem i gruppen/kredsen og der skal betales korpskontingent/korpsafgift     Søgeord: bestyrelsesmedlem, formand, kasserer, revisor, udvalgsmedlem, hyttefar,…

Fortsæt med at læseHvordan opretter jeg et bestyrelsesmedlem?

Jeg vil gerne sende en besked til ledere i region/landsdel/distrikt

 • Post author:
 • Post category:

Udfordring: Skal lige sende en mail ud til smutteledere mm i Region Skagerrak, men jeg synes ikke jeg kan søge dem frem i Medlemsservice. Bliver ved med at få hele korpset frem. Løsning: Jeg vil gå under Funktioner I tilføj tilpasset filter vælge Overordnet niveau Skagerak Region Derefter filtrere på lederfunktion og Grønsmutteflok   Se evt Tips og Tricks Nr 30 Opret et favoritfilter til lister hvordan du gemmer de filtreringer du ofte bruger Tips og Tricks finder du på Tips og Tricks som du også finder her på www.medlemsservice.nu   #Klassifikation #Filter #leder #Hold #Enheder

Fortsæt med at læseJeg vil gerne sende en besked til ledere i region/landsdel/distrikt

Hvor finder jeg gruppens/kredsens stamkort?

 • Post author:
 • Post category:

Der står mange steder at man skal finde gruppens stamkort Hvor finder jeg det? Svar: Tak for et godt spørgsmål Gruppens stamkort er det "kartotekskort" alle gruppens stamoplysninger står på Man finder det på oversigten med medlemmer   Man kan også søge stamkortet frem under Organisering     På gruppens stamkort er der flere faneblade   Enheden/holdet har også et stamkort                   #Stamkort #Økonomifane #selvbetjening #selfservice #Betalingskontakt #Udlægsgodkender #Bankkonto #Kontingentopsætning    

Fortsæt med at læseHvor finder jeg gruppens/kredsens stamkort?

Hvordan fjerner/sletter jeg en enhed?

 • Post author:
 • Post category:

Det er muligt at inaktivere enheder, hvor der ikke længere er tilknyttet medlemmer/personer med en aktiv funktioner. Forudsætningen er, at der ikke må være aktive funktioner knyttet til enheden. Dvs. alle som har haft et enhedsmedlemskab skal have slutdato og det gælder også for andre funktioner. Man kan få en oversigt over aktive funktioner i en enhed ved at åbne stamkortet for enheden og klikke på feltet Funktioner, så vises en liste med alle aktive funktioner i enheden. Hvis der ikke står nogen på listen kan enheden inaktiveres. Når enheden er inaktiveret bliver den ikke vist på oversigterne, men den kan søges frem hvis det bliver aktuelt.

Fortsæt med at læseHvordan fjerner/sletter jeg en enhed?