Opdateringer mandag d. 19. februar 2024

Der bliver mandag den 19/2 mellem kl. 06.00 og 11.00 lagt opdateringer på Medlemsservice

Du kan se frem til følgende ændringer

Indmeldelse efter betaling – nu synlig i oversigt
Når gruppen/kredsen benytter indmeldelse efter betaling kan man nu se de stamkort der venter på at betaling gennemføres
Kassereren kan gensende fakturaen hvis medlem eller pårørende ikke har modtaget linket
Der kommer senere muligheder for at annullere denne slags indmeldelse der kommer til at sidde fast i “havelågen”

Online bankimport
Det bliver muligt for kassereren at rydde op i on-line bankimporter så kassereren kan fjerne online bankimporter der ikke er aktive.

Funktioner når man har adgang til flere organisatoriske enheder har nogle gange været med forsinkelse.
Der er har været rapporteret enkelte situationer hvor funktioner (og dermed rettigheder) ikke har fulgt med når man har skiftet gruppe/kreds med gruppevælgeren.
Menuerne er nu gjort mere robuste og bør nu hele tiden afspejle de rettigheder der følger med den eller de funktioner man har i den valgte organisatoriske enhed
Gruppevælgeren har alle der har funktioner i flere organisatoriske enheder. Har du kun funktioner i en gruppe/kreds har du ikke en gruppevælger

Justering af mailskabeloner: Indmeldelse af nyt medlem.
Modtagere på mailskabelonen der benyttes af systemet ved indmeldelse af nyt medlem er justeret således at det sikres at følgere af enhed/hodl og gruppe/kreds får notifikation om nyt medlem.
Vær opmærksom på at dette kun gælder standardskabelonen som benyttes af systemet og ikke på skabeloner som gruppe/kreds selv har udviklet. Det vil sige at har gruppen/kredsen lavet deres egen mailskabelon og angivet på gruppens stamkort så er der ikke ændret disse. Gruppen skal selv vedligeholde de skabeloner som de selv udvikler.

Fakturabetaling for FDF Landsdele og KFUM-spejdere Grønne centre
Der bliver mulighed for at FDF Landsdele kan benytte tilmelding med efterfølgende fakturabetaling til kredse i forbindelse med tilmelding til arrangementer
KFUM-spejderne tester det samtidigt i forbindelse med Grønne centre
Det vil efter evaluering blive overvejet om der skal åbnes for muligheden til andre organisatoriske overordnede enheder som distrikter, regioner, divisioner

Når der i ovenstående er skrevet kassereren gælder det både funktionen kasserer og økonomiassistent


Systemet kan være utilgængeligt i kortere eller længere tid og dette er altså ikke en systemfejl
Oplever du problemer med at tilgå Medlemsservice efter at opdateringerne er afsluttet så prøv eventuelt at lave en hård genindlæsning af websiden med CTRL+F5

Denne artikel er redigeret 19/2 kl 10.30 da der var en misforståelse med hvilke udfordringer der var løst omkring indmeldelse efter betaling.