Bankafstemning – konto 3025 Bank mellemregning

Ved import af kontoudtog (CSV eller automatisk) posteres alle linjer på bank journalens
konto (typisk 3000 etc.). De modposteres på en ny konto, 3025 Bank mellemregning.
På den måde vil konto 3000 altid afspejle hvad der står i banken (ved seneste import – Med
automatisk bank import vil det være “næsten real time” (indlæses engang i døgnet).

Efter import skal kontoudtoget “bogføres” for at udligningen kan påbegyndes. Dette sker
automatisk hvis der under importen vælges “Importer og udlign”.
Den automatiske bankimport slutter af med at bogføre kontoudtoget, ifald der er hentet
posteringer. Derved vil antal linier til udligning fremgå af regnskabsoversigten.
Efterhånden som de afstemmes, flyttes de fra 3025 til den valgte konto.

Kontoudtog har et flow med 3 statusniveauer:
Ny: Her kan linier tilføjes og redigeres
Behandler: Her er posteringerne på bankkontoen bogført, og dermed afspejler regnskabet
realiteterne i banken. Og her kan der udlignes.
Valideret: Markeret kontoudtoget som færdigbehandlet. Kan kun ske såfremt samtlige linier
er afstemt.
Det er muligt både at gå frem og tilbage i dette flow via knapper. Udligninger vil ikke blive
slettet eller ophævet ved dette.

Udligningen for en enkelt linie kan ophæves via “Ophæv udligninger” knappen på linien.