Bankafstemning – konto 3026 Udestående indbetalinger og 3027 Udestående udbetalinger

Registreres et bilag som betalt (faktura, udlæg etc.) vil det i første omgang IKKE blive
posteret på bank journalen/kontoen, men på 3026 Udeståendende indbetalinger hhv. 3027
Udeståendende udbetalinger.
De vil så fremstå som “blå” forslag i bankafstemningen, og når de afstemmes, forsvinder
disse posteringer til fordel for den, der blev skabt på banken ved importen.

Det betyder, at du nu ikke skal være bange for at trykke på “Registrér betaling” i udlægshåndteringen.