Betalingspåmindelser sendes 2 timer forsinket

Hvis det ikke lykkes at trække en betaling på et tilmeldt kort, har vi tidligere sendt en rykker
straks. Vi ser dog i stigende grad, at automatiske træk kommer i kø og ikke bliver
gennemført straks. Derfor har vi indført en pause på to timer fra vi forsøger at trække
betalingen til en evt. rykker sendes. (Det gælder kun, hvis der er en aktiv betalingsaftale –
ellers sendes mailen med det samme).