Digital udmeldelse

Hvis et medlem ikke længere ønsker at være medlem af spejder/FDF så skal man udmeldes.
Spejder og FDF er ikke en sæson som i andre foreninger, men man har et medlemskab fra man bliver indmeldt til man bliver udmeldt.

I Medlemsservice kan man anmode om udmeldelse.
Det er let og man skal blot besvare årsag til man ønsker at blive udmeldt.

Spejdergruppen eller kredsen behandler anmodningen om udmeldelse hvorefter den effektueres.
Udmeldelsesdatoen bliver typisk den dato anmodningen er udfyldt.

Hernedenfor vises hvad man skal gøre på en computer.
Længere nede indsættes billeder af hvad man ser på en mobiltelefon.

I eksemplet ønsker Freja Fejekost at blive udmeldt. Det er Frejas mor Fiona der udfylder anmodningen.

Anmodning om udmeldelse på computer

Fiona logger ind med sin e-mailadresse og kodeord
Derefter kommer Fiona ind på Min side
Her klikkes på Frejas profil

På Frejas profil kan kan Fiona se alle oplysninger registreret på Freja
Nederst til venstre findes oplysninger om medlemskaber

Her klikkes på Afslut medlemskab

Vær opmærksom på at anmodning om afslutning af medlemskab i en kreds/gruppe ikke påvirker evt. aktive funktioner i andre kredse/grupper eller i forbund/korps.

Ved overflytning til en anden gruppe/kreds vil det være en god ide først at sikre at man er registreret i den den nye kreds/gruppe
Kontakt den nye kreds/gruppe eller supporten

 

Anmodning om udmeldelse på mobiltelefon

Fiona logger ind med sin e-mailadresse og kodeord
Derefter kommer Fiona ind på Min side
Her klikkes på Frejas profil

På Frejas profil kan kan Fiona se alle oplysninger registreret på Freja

Da der ikke er plads til så meget information på mobiltelefonens skærm skal der scrolles langt ned til Medlemskaber

Har man en telefon der kan vise bredformat når man lægger den ned ser det således ud:

Kan man kun se højformat så skal man scrolle til højre
Læg mærke til at den røde pil viser at billedet går længere ud end skærmen og der skal scrolles

Her klikkes på Afslut medlemskab

Vær opmærksom på at anmodning om afslutning af medlemskab i en kreds/gruppe ikke påvirker evt. aktive funktioner i andre kredse/grupper eller i forbund/korps.

Ved overflytning til en anden gruppe/kreds vil det være en god ide først at sikre at man er registreret i den den nye kreds/gruppe
Kontakt den nye kreds/gruppe eller supporten

 

#udmeldelse #digital udmeldelse #afslut medlemskab #overflytning #flytning