E-mailskabeloner

Email-skabeloner er ændret til at bruge en mere ren HTML-syntaks. Det mindsker først og
fremmest problemerne med, at skabeloner “går i stykker”, når man redigerer dem i den
almindelige editor (indtil videre har vi dog beholdt “Rå redigering”).

Det betyder også, at visse konstruktioner skal ændres.

I “Til”, “Fra”, “Emne” m.v. kan man ikke længere bruge ${ … } der skal man i stedet
bruge {{ … }} (altså dobbelt-tuborg omkring udtrykket).

Selve indholdet i mailen skal være “ren” HTML. I mange tilfælde kan man bruge et <t> tag.
Felter, der bare skal indsættes i teksten, skal bruge <t t-out=”…” />:

Version 12 Version 15
${ object.name } <t t-out=”object.name” />

% if, % set o.s.v. skal også omskrives:

Version 12
% if object.email:
Din email: ${ object.name }
% endif

Version 15
<t t-if=”object.email”>
Din email: <t t-out=”object.email” />
</t>

Version 12
% set functions = object.function_ids

Version 15
<t t-set=”functions” t-value=”object.function_ids” />

Felter, der skal bruges i en attribut, skal også omskrives fra ${ …}til {{… }}, og attributten
skal have “t-attf-” foran navnet for at blive evalueret!

Version 12
<a href=”/member/mypage/${object.member_n
umber}”>Din side</a>

Version 15
<a t-attf-href=”/member/mypage/{{object.mem

ber_number}}”>Din side</a>

Under migreringen forsøger vi at omskrive de væsentligste ændringer i de
eksisterende skabeloner, men der vil være en del skabeloner, der kræver en manuel
tilpasning.