Hent alle linjer som excel

Mange steder i Medlemsservice findes lister med oplysninger.
Der vises altid de første 80 linjer på listen.
Du kan hente alle linjer (ikke kun de første 80) ned som excel-fil ved at trykke på Eksport-ikonet.

Denne excel-fil indeholder de samme kolonner, som du kan se på skærmen. Ønsker du andre kolonner, så markerer du de ønskede linjer og trykke Handling > Eksport.