Hvordan fungerer kontingentopkrævning?

Kontingent opkrævning er særlig funktionalitet, som er udviklet til Medlemsservice.

Læs introduktionen for en nærmere beskrivelse af hvordan det fungerer. Det er beskrevet i Regnskabsvejledningen i Afsnit 3
Når først opsætningen er kommet på plads kører det “næsten” automatisk og den vigtigste opgave i gruppen bliver et vedligeholde sin medlemsdatabase, sine kontingentsatser og så håndterer de medlemmer der ikke bruger kortbetaling eller på anden måde skal håndteres manuelt.
Samtidig med opkrævningen bogføres alle posteringer vedr. kontingentopkrævning på plads i regnskabsdelen.

Man kan hente hjælp hos supporten til at få sat gruppens/kredsens kontingnetopkrævning op
Supporten skal altid kontaktes for at starte kontingentopkrævningen, også selv om man klarer opsætningen uden anden hjælp en vejledningerne.