Hvordan fungerer udlægshåndtering?

Udlægshåndtering er en funktionalitet udviklet til at hjælpe ledere og frivillige med, at klare afregning af udlæg på en enkel og hurtig måde.

Fra “Min side” kan den enkelte leder oprette udlæg for udgifter, man har afholdt i gruppen. Derefter kan de med klik sendes til kasseren, der kan bogføre dem og udbetale pengene til lederen. Alle bilag håndteres elektronisk.

Det letteste er at indsende udlæg vi Min side
På en computer se det således ud

 

På en mobiltelefon ser der således ud

Klik først på menuen og
vælg derefter udlæg

 

Man kan også oprette udlæg i backend.
Det kræver dog ret meget øvelse og bør kun bruges af dem med fuld økonomiadgang

I backend delen kan ledere holde styr på om deres udlæg er indsendt, hvor de er i processen og selvfølgelig om pengene er udbetalt
Udbetalingen registreres kun hvis kassereren bruger regnskabsdelen i Medlemsservice – eller hvis vedkommende registrerer udbetalingen særskilt

Indsender man udlæg uden at have lederfunktioner har man ikke backendadgangen

 

 

#udlæg #Min side #frontend #backend