Hvordan krediterer man en kontingentfaktura

Når man skal kreditere en kontingentfaktura – altså annullere den så er her en opskrift.
Bemærk at hvis man skal ændre debitor eller “kunden” så er det en anden metode man skal benytte

Her følger opskriften
Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort
Her går vi via medlemmets stamkort
Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag


Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes annulleret

Nu åbnes fakturaen
Klik Tilføj kreditnota

Først vælges krediteringsmetode
Vælg Annuller for at annullere fakturaen
Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Hvis der ikke stilles andet krav så benyt dags dato

Klik Tilføj kreditnota

De to andre krediteringsmetoder beskrives her kort
Opret kladde-kreditnota. Opretter en kladde som kan redigeres. Den skal færdiggøres og udlignes manuelt. Den er nyttig hvis der skal bruges en postering til regnskabet hvis betalt kontingent tilbagebetales

Ændre: Benyttes hvis man eksempelvis skal ændre debitor kunde (Hvis fakturaen er udsted til mor, men det er far der skal betale)

Det er en god ide at gå tilbage på medlemmets stamkort og se efter om krediteringen er registreret og fakturaen er annulleret


Her kan man se at fakturaen er Annulleret og hvilken dato det er sket

 

 

#kreditering #annullering