Hvordan redigerer man en kontingentfaktura?

Når man skal redigere en en kontingentfaktura – altså ændre kunde eller beløbet så er her en opskrift.

Her følger opskriften
Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort
Her går vi via medlemmets stamkort
Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag


Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes ændret

Nu åbnes fakturaen
Klik Tilføj kreditnota

Der findes tre krediteringsmetoder
Her skal vi bruge den nederste – Ændre

Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Benyt eventuelt oprindelig fakturadato, men ellers benyt dags dato,

Klik Tilføj kreditnota

Nu er den oprindelige faktura annulleret og du får en ny kladdefaktura
Bemærk at der står Proforma-faktura. Fakturaen er altså ikke færdig endnu.

Klik Rediger

Nu kan du redigere fakturaen
Vi skal have en ny debitor på – en nu kunde
A: Der vælges Debitor – her vælges Frejas mor Filippa
B: Sæt fakturadato. Det vil i udgangpunktet være krediteringsdato, men mnan kan sætte den dato man ønsker
C: Sæt en forfaldsdato (Her vælgers en uge frem da dags dato) Bruger man Betalingsbetingelser så kommer forfaldsdato fra betalingsbetingelserne


Klik Gem når du er færdigmed at redigere

Kontroller at alt ser rigtigt ud
Når du mener at kladdefakturaen ser rigtig ud klikker du Valider

Når der er klikket Valider så bogføres kladden og den er nu en rigtig faktura
Man kan ikke redigere en bogført faktura – så skal man kreditere med Ændre

Husk at få fakturaen sendt til debitor
Klik Send & Print

Skal du ikke bruge en printet kopi så vælg Udskriv fra (Den danner en PDF du kan gemme og eventuelt printe)
Du kan se hvem fakturaen sendes til (Selv om det ser ud til at man kna trilfæje flere modtagere så prøv ikke på det da det let får forsendelsen til at gå i stykker)
Klik Send

Ruller du lidt ned på fakturaen kan du se indholdet i den mail der er sendt

 

 

#Ændring #faktura #betaler #kreditering #opret ny

 

 

 

 

 

#kreditering #annullering