Hvordan opretter man en konto til likviditetsoverførsel

Hvis man ikke allerede har konto 3041 Likviditetsoverførsel i sit regnskab som kan bruges til overførsel mellem bankkonti når man bruger bankimport, så kan det let laves.
Det gøres på samme måde som hvis man ellers vil oprette en ny konto i kontoplanen. Find en konto der ligner og dupliker den og ret den til

I dette tilfælde vil vi gerne lave en kopi af en aktivkonto
Derfor vælger jeg konto 3040 Rådighedsbeløb
Klikker på Handling

Derefter vælger jeg Dupliker

Ret kontonummer (Kode)
Ret Navn

Da vi vil kunne udligne på denne aktivkonto så markeres Tillad udligning

Det specieller ved konto 3041 Likviditetsoverførsel er at vi vil bruge den til at kunne postere overførsler mellem bankkonti.
Derfor angiver vi kontoen som intern overførselskonto

Under konfiguration findes Bank opsætning

Konto 3041 Likviditetsoverførsel som Intern overførselskonto

Bankafstemningstærskel er den dato som kigges tilbage efter uudlignede posteringer når der laves udligninger ved bankimport