Hvordan oprettes et medlem?

Hvis du skal oprette et nyt medlem er det klart lettest at benytte den digitale indmeldelsesblanket
Den er beskrevet i denne FAQ: Digital indmeldelse

 

Ønsker du at oprette medlemmet og stamkortet manuelt er her en guide

Find medlems dashbordet
Klik Opret medlem

 

Udfyld Felterne
1. Navn
2. Udfyld med det hold eller enhed hvor medlemmet skal indmeldes
3. Vælg køn
4 Indsæt fødselsdato – Obligatorisk for medlemmer

 

5. Skriv adresse. Lad systemet hjælpe med at finde kommune og sogn. Det kan tage et par sekunder

6. Udfyld eventuelt skole hvis det er relevant for jer. Det er relevant hvis man har børn fra flere skoler

7. Udfyld evt. med særlige forhold. Her er det at den digitale indmeldelse gør det meget lettere

 

Nu skal medlemmet have pårørende

Klik Tilføj pårørende

 

Først vises hvordan man gør hvis det er en person der ikke allerede er oprettet i Medlemsservice

7. Vælg pårørende relation (Her har der forskellige korps og forbund forskellige muligheder). Husk på at det kun er hvor der er en voksen-barn relation at den voksne pårørende får adgang til medlemmets stamkort
8. For at oprette en ny profil markeres Opret ny person
9. Opret fornavn og efternavn
10. Kontoller og eventuelt rediger adresse
11. Udfyld pårørende kontaktoplysninger
12. Gem

 

I det andet eksempel tilføjer vi en pårørende der allerede er oprettet i Medlemsservice. Det er eks. hvis vedkommende er medlem eller hvis vedkommende er pårørende til søskende i gruppen/kredsen

13. Vælg pårørende relation
14. Søg personen frem. Brug eventuelt medlemsnummer da det er unikt for hver profil
15. Gem

 

Nu skal medlemmet indmeldes

Klik Indmeld

Sæt den rigtige indmeldelsesdato

 

Dens Velkomstmail.
Standard velkomstmeailen henter oplysninger om gruppen/kredsen på gruppens/kredsens stamkort.

Der underskrives med navn på den der afsender mailen

 

Du har nu oprettet og indmeldt et medlem, samt oprettet pårørende

 

 

 

#indmeldelse #oprette stamkort #pårørende