Jeg har problemer med at importere CSV fil i forbindelse med bankimport

Bankimport er en meget smart funktion i Medlemsservice, og det sparer kassereren for meget tastearbejde

Filen skal have et bestemt format der beskrives lidt senere i denne artikel. Det er vigtigt at man holder styr på at der ikke er overlap mellem de posteringer der er i CSV filen og der må heller ikke være huller i posteringer. Alle posteringer skal med over i Medlemsservice for at konti stemmer som de skal.

Hos Baptistspejderne, De grønne pigespejdere, FDF og KFUM-spejderne så kan man også benytte on-line bankimport.
Forskellen er at man autoriserer Medlemsservice til at hente posteringsdata automatisk. Det sker hver nat. Man slipper for at holde styr på had der allerede er importeret da der så at sige ligger opdatering hver morgen. Der laves en bankimport som man kender fra den manuelle metode og den gælder for en måned af gangen. Man kan løbende udligne posteringer, men må ikke lukke importfilen før ved månedsskifte.
Læs mere om opsætningen af on-line bankimport i Tips og tricks nr. 36: Opsætning af Online Bank import.

Nu gik spørgsmålet på at der kommer fejl ved import af CSV

Hvis filen ikke er formateret rigtigt vil der komme en fejlmelding om at Medlemsservice mangler et modul
Man skal ikke installere nye moduler, men man skal rette fejlen i CSV filen.
Bankimporten er beskrevet i regnskabsvejledningen ver 2.1.0 afsnit 2.4. Formatet for CSV filen er beskrevet i afsnit 2.4.2

Typiske fejl ved CSV filen er

  • filen skal være semikolon separeret
  • Filen mangler overskrifter for kolonnerne

Typisk åbnes en CSV fil i Excel eller andet regnearksprogram. Det er helt fint for at kigge hvordan filen ser ud
Vil man redigere i filen anbefales det at benytte en simpel teksteditor som Notepad (Windows) eller Terminal (MAC)

Finder du ikek selv løsningen kan du kontakte supporten.
Med send din uredigerede fil der er hentet fra banken. Har du selv forsøgt at redigere din CSV fil så send også denne version med.

 

#bankimport #CSV #semikolon #import #mangler modul #bank #import