Kan man annullere en kontingentkontrakt?

Hvis man får startet forkert på opsætning af kontingent opkrævningerne, så er det letteste at slette kontingentkontrakten
Gå ind via Medlemmets stamkort
Vælg fanebladet Kontingent og Bidrag
Klik på Kontrakter

Marker den kontrakt der er tale om
Klik Handlinger – og slet

 

Vær opmærksom på at når du gør dette kan du opkræve kontingent forfra.
Det vil sige at Medlemsservice ikke advarer dig om at perioden evt. allerede er opkrævet.

Når du opretter en ny kontingentkontrakt så brug kontingentguiden

Kontingentguiden stiller alle de relevante spørgsmål
Kontingentsats og fra hvilket tidspunkt der skal opkræves
Vær omhyggelig med at få sat startdatoen for den nye kontingentkontrakt til at være start på den periode der skal opkræves første gang.

 

 

 

Tags: Kontingent, Starte forfra, tildelt forkert kontingentsats