Mangler kontingentindbetaling. Hvordan læser man oplysningerne på Kontingent og bidrag

Spørgsmål:
Vi har nogle åbne fakturaer vedrørende kontingent. Inden vi sætter begynder at bruge flere kræfter på at få indrevet betalingen for kontingnet vil vi gerne være sikre på at forstå det som står på barnets stamkort

Svar:
Den røde kasse er kontingentkontrakten i oversigt
Det er det som der opkræves efter

Det som er i den grønne kasse er det som er fakturaer inkl. kladdefakturaer på kontingent og evt. kreditnotaer

Dette står i kontingentkontrakt.
Der er opkrævet 125,-  i 1. kvartal – forholdsmæssig opkrævning i perioden da det er sådan I har jeres kontingentsats.
Derefter opkræves der kvartalsvis 250,- kr

Dette står under faktura
Der er tre åbne fakturaer – de står som Faktureret medlem. Når de betales ændres status til Betalt.
Den kladde faktura der står som afventede er ikke valideret endnu Jeg kan se at den er for perioden 1/10 – 31/12. Den mår være dannet med Fakturer nu

Frederikke står som betaler og derfor bliver fakturaer udstedt til Frederikke
Der er tilmeldt et betalingskort på medlemmet. Det har ikke nogen betydning da der er angivet Betaler. Derfor skal eventuelt betalingskort tilmeldes på betaleren, som i dette tilfælde er Frederikke.

 

 

#skylder “ikke betalt #kontingent #kontingentkontrakt ##bidrag #bidragsopsætning #opkrævet #kladde-fatura #afventer #faktureret medlem