Oprydning i dublerede bankkonti

Vi har længe haft et ønske om at forhindre oprettelsen af identiske bankkonti, men da der
har eksisteret dubletter har det ikke været muligt at lægge en begrænsning på databasen for
dette.
Identiske bankkonti er konti med samme regnr/kontonr, knyttet til samme partner og i samme
virksomhed (Gruppe/Kreds etc).
Vi merger derfor sådanne identiske records i forbindelse med migreringen. Den først
opretttede beholdes, alle referencer til dubletter ændres til den første, og de øvrige dubletter
slettes.

Har du brug for hjælp eller oplever noget uhensigtsmæssigt i denne forbindelse, så kontakt supporten – inden du fortsætter bogføringen.