Rapportering med kontogrupper

Kontogrupper er nu på “Firmaniveau” og kan dermed bruges til at gruppere konti til brug i “råbalance-rapporten” m.m.
Kontogrupper defineres med start og slut prefix, og konti inkluderes automatisk ud fra disse. Ligeledes med underordnede grupper.
(I praksis en erstatning for de “Vis” konti vi havde i v8)
Standard opsætningen er:
1 Resultat af drift
10 Indtægter
20 Udgifter
3 Balance
30 Aktiver
40 Passiver

I opsætningsguiden til Egne rapporter er der tilføjet en skabelon “Genereret ud fra
kontogrupper og konti” der anvender kontogrupper til opbygning af overskrifter og
summeringer.