Redigér data uden at trykke på “Redigér”

Når du trykker på et felt, som du har adgang til at redigere, så skifter systemet automatisk til redigerings-mode.

Indholdet i feltet gemmes, når du trykker udenfor feltet.

Vær meget opmærksom på, om din computer har tendens til at auto-udfylde felter.