RTF Editor

Redigering af formateret tekst (HTML) i f.eks send mail sker i en RTF (Rich Text Format)
editor. Den har i v15 ændret udseende: Værktøjsbjælken foroven er erstattet af en
“Command Popup”, der aktiveres med / (skråstreg)

Markeres en del af teksten kommer der en formateringsbjælke frem: