Vælg flere end 80 linjer

Mange steder i Medlemsservice findes lister med oplysninger.
Der vises altid de første 80 linjer på listen.

Hvis du ønsker at vælge alle linjer på listen så kan du sætte flueben i det øverste felt og herefter trykke “Vælg alle”.
På den måde kan du nemt fx sende e-mails til alle eller eksportere alle linjer.