Opdateringer 8/2-2024

Opdateringer gælder ikke DDS systemet


Anonymisering af data.
Der er gjort nogle grundlæggende forberedelser til opstart af anonymisering af data
Det vurderes nu at grupper og kredses data er så gode at der kan påbegyndes anonymisering Anonymiseringen af data vil ske i flere trin. Første trin vil ske over de kommende måneder og forventes gennemført senest 1/9-24.
Første trin i anonymiseringen er medlemmer der ikke længere er med i organisationen og ikke har været aktiv i 5 år samt deres pårørende hvis de ikke har tilknytning til andre profiler som ikke skal anonymiseres endnu. Der skal gemmes data i 5 hele regnskabsår og derfor regnes der som løbende år + 5 år. Processen tager tid da der er tale om mange data og data kan ikke genskabes hvis de først er anonymiseret
Anonymisering betyder at alle personhenførbare data slettes eller forvanskes. Fødselsdag, køn, medlemsskabsperioder, funktioner og lignende vil blive bevaret af hensyn til statistik. I vil efter 5 år ikke kunne se hvem der har været spejder/pilt, men I vil kunne se at der har været en pige med fødselsdag i februar 2008 som har været medlem i en given periode
Det næste trin er delvis anonymisering. Det er medlemmer som eksempelsvis skifter gruppe/kreds. Her vil der i første trin ikke ske noget med data. Andet trin er anonymisering i gruppe/kredse hvor man ikke har haft aktiv funktioner eller medlemskaber i løbende år + 5år. Dette bliver lidt sværere da vi ønsker at kunne “genoplive” profiler hvis man efter mange år ude kommer “hjem” til sin barndoms gruppe kreds. Desuden ønsker vi at bevare “Spejder/FDF – CV” – altså at man kan se på sit stamkort hvor man har være medlem og hvilke funktioner man har haft igennem tiden

Grupper og kredse behøver ikke foretage sig noget. Man kan dog med fordel kigge på at man ikke har stamkort til at ligge i status Kladde medmindre man aktivt er ved at redigere noget inden indmeldelse

“Jeg kan ikke lave oprykninger”
Fejlen er rettet, så kontingentsatser på afgiver-/modtager-enheden ikke forhindrer at en funktion uden økonomiadgang kan foretage oprykninger.

Visning af børneattest-status på tilmeldinger på arrangementer.
Der er tilføjet muligheden for at vælge børneattest-status og dato for godkendelse under Deltagere på arrangementer. Ønsket stammer fra FDF hvor Forbundskontoret har brug for funktionaliteten. Det er i produktion på alle systemer på alle niveauer, så man også i den lokale gruppe/kreds kan få et hurtigt overblik over børneattest, fx om alle tilmeldte ledere på sommerlejren har styr på børneattest.

Fejl ved angivelse af partner på arrangement.
Fejlen er rettet, så man nu kan koble en partner på en tilmelding. Det er brugbart i de situationer, hvor der ikke er krav om login og man efterfølgende vil matche tilmelding med medlem.

Revisor har ikke adgang til regnskabet.
Revisorer burde nu have læseadgang til hele regnskabsdelen.

Spærring for oprettelse af andre valutaer en DKK
Der var nogle steder hvor det var muligt at angive andre valutaer. Det har aldrig været intentionen at der skal angives andet end danske kroner
Der er mange ting der skal overvejes hvis man åbner for dette og derfor er den foreløbige konklusion på sagen er blevet, at der er blevet spærret for angivelse af andre valuta end DKK

Dobbelte posteringer ved online bankimport
Enkelte brugere har oplevet nogle dobbelte linjer, der stammer fra et issue hos MobilePay.
Det er nu ændret så den automatiske bankimport sat op til ikke at hente posteringer om natten.

Redigering af dimensioner
Det er nu muligt at redigere dimensioner på bogførte/udlignede posteringer.
Det sker via Regnskab > Regnskab > Posteringslinjer, hvor man nu finder et “tag-ikon”. Tryk på det for at åbne en dialogboks, hvor man kan se nuværende dimension (eller manglen på samme) samt angive den nye dimension.