Her finder du de seneste opdateringer af medlemsservice

Systemarbejder tirsdag 27. april 2021 mellem kl. 06.00 og 08.00

Denne driftsmelding gælder for Baptistspejderne, De grønne Pigespejdere og KFUM-spejderne             Vores hosting leverandør har varslet systemarbejde tirsdag den 27. april mellem kl. 06.00 og 08.00.Vær forberedt på at Medlemsservice systemer er utilgængelige i perioden. Kursussystemer vil også være berørt af systemarbejdet.

Fortsæt med at læseSystemarbejder tirsdag 27. april 2021 mellem kl. 06.00 og 08.00

Opdatering onsdag d. 16. december 2020

Så er det blevet tid til en mindre opdatering af Medlemsservice. Opdateringen finder sted onsdag d. 16. december i tidsrummet 8:00 til 10:00. Opdateringen indeholder et par smårettelser som bl.a. afhjælper udfordringer med at profiler med status kontakt i visse tilfælde ikke modtager mails Dertil kommer at revisorer får en ”Vis bogføring”-knap på udlæg. Vi håber at I tager godt imod ændringerne og holder fast i julestemningen til trods for tidens mange restriktioner.

Fortsæt med at læseOpdatering onsdag d. 16. december 2020

Opdatering tirsdag d. 13. oktober 2020

Opdateringen finder sted tirsdag d. 13. oktober i tidsrummet 8:00 til 10:00.Opdateringen indeholder flere mindre rettelser:I visse tilfælde blev profilers status ikke ændret korrekt ved afslutning af funktioner – det bliver nu rettet.Der har været udfordringer med at indhente børneattester for medlemmerne med funktioner i flere enheder. Bestillingerne blev oprettet, men gruppen kunne ikke selv hjælpe den videre - det krævede enten indtastning af medlemmet selv eller korpskontoret. Attesterne er blevet indhentet.Visning af medlemmer grupperet efter funktioner bliver fikset så det virker igen.Indmelding af spejdere med aktive pårørende har hidtil givet problemet. Det bliver rettet med opdateringen, men der vil fortsat være situationer hvor indmeldelser skal omkring supporten eller korpskontoret.For DDS’ vedkommende bliver der ændret sprogligt i indmeldelsesformularen.I den nærmeste fremtid, bliver indholdet reduceret i mails der sendes efter udfyldt indmeldelsesformular -dette sker af GDPR-hensyn.

Fortsæt med at læseOpdatering tirsdag d. 13. oktober 2020

Opdatering onsdag d. 19. august, 2020

Så er vi igang efter sommeren og starter blidt ud med et par fejlrettelser onsdag d. 19. august i tidsrummet 8:00 til 10:00. Der bliver rettet op rettighederne, så det nu igen er muligt at se sende mails til medlemmer på venteliste. Samtidig rettes funktionaliteten bag knappen "Fakturer nu" så brug umiddelbart efter indmeldelse af nyt medlem beregnes korrekt.

Fortsæt med at læseOpdatering onsdag d. 19. august, 2020

Opdatering onsdag d. 15. 2020

Vi er nu klar med en række rettelser til Medlemsservice som adresserer størstedelen af følgevirkningerne fra opdateringen d. 1. juli. Opdateringen bliver foretaget onsdag d. 15. juli, 2020, i tidsrummet 8:00 til 10:00. Der kan dog fortsat opleves udfordringer med dubletter i forbindelse med genindmelding af medlemmer. Her henvises fortsat til supporten indtil vi har fundet en løsning.

Fortsæt med at læseOpdatering onsdag d. 15. 2020

Opdatering onsdag d. 1. juli 2020

Så er det blevet tid til en sommeropdatering af Medlemsservice. Opdateringen finder sted i morgen, onsdag d. 1. juli, 2020, i tidsrummet 8:00 til 10:00. Denne gang tager vi et stort skridt mht. GDPR. Vi har længe haft den udfordring af grupper der afgiver et medlem til en anden gruppe fortsat, har haft adgang til kontaktoplysningerne. Det bliver nu ændret, så oplysningerne bliver flyttet til felterne "Sidst kendte email", "Sidst kendte telefonnummer" og "Sidst kendte fulde adresse" hvorefter adgangen til medlemmets oplysninger fjernes. Vi tilføjer feltet med ”Sidst kendte fulde adresse” til kommunelisten, så det fortsat er muligt at dokumentere bopæl overfor kommunen med henblik på ansøgning om tilskud. På børneattest-fronten bliver oversigten gjort mere overskuelig, så man kun ser medlemmer men en aktiv børneattest-krævende funktion. Det skulle meget gerne lette overblikket. Ydermere ændres børneattest-indhentningen, så følgere på attestbestillingen genberegnes ved hver besked eller ændring i status. Dette sikrer at…

Fortsæt med at læseOpdatering onsdag d. 1. juli 2020

Opdatering onsdag d. 13. maj 2020

Onsdag d. 13. maj 2020, bliver Medlemsservice opdateret med et par smårettelser samt ændring til arrangementsdelen. Udover lidt fejlrettelse kommer der bl.a sideskifte mellem underskriftsark og resultatopgørelse i årsregnskabet. I arrangementsdelen bliver administrationsmulighederne i region/distrikt/division og korps forbedret.

Fortsæt med at læseOpdatering onsdag d. 13. maj 2020