Hvad kan forældre selv ændre i Medlemsservice

Når forældre logger ind på Medlemsservice er der en del ting de selv kan ændre og vedligeholde uden at lederne behøver at blive involveret

Selfservice for forældre er:

 • Ændring af betaler
 • Tilmelding af betalingskort til kontingentbetalinger
 • Adresseændringer
 • Rette mobilnummer
 • Rette mailadresse
 • Rette fødselsdato
 • Rette skole
 • Rette klassetrin
 • Anmode om udmeldelse (se evt. FAQ)

Hvis gruppen har åbnet for det kan de også ændre:

 • Ændre fototilladelse
 • Særlige forhold
 • Give en hånd med
 • Accept af helbredsoplysninger
 • Andre oplysninger

Selvfølgelig kan forældrene også logge ind og tilmelde deres børn til arrangementer og kurser

Hvis gruppen ønsker at give forældrene og medlemmer adgang til den udvidede selfservice skal det aktiveres.
Som udgangspunkt er udvidet selfservice lukket
Gruppen/kredsen kan åbne det ved at gå ind på gruppens/kredsens stamkort og vælge fanen Selvbetjening
Man vinger de felter af som man vil give adgang til at redigere.

 

 

#selvbetjening #selfservice #forældre #helbredsoplysninger #redigere oplysninger