Her finder du de seneste opdateringer af medlemsservice

Opdatering onsdag d. 20. februar, 2019

Så er det blevet tid endnu en opdatering af Medlemsservice. Opdateringen vil finde sted i morgen onsdag d. 20. februar 2019 i tidsrummet 8 til 10. Denne opdatering er en mindre opdatering med følgende rettelser: Visse brugere er blevet mødt af en fejlmeddelelse ved forsøg på at rette sine oplysninger. Dette skulle blive løst med opdateringen. Nogle brugere har oplevet problemer med at oprette regnskabsår. Dette skulle blive rettet. I forbindelse medlemsbekræftelsen er der nogle få medlemmer der ikke har fremgået af listen over medlemmer der kunne bekræftes. Det bliver nu rettet. Rettelse vedr. følgere på børneattestbestillinger som sikrer at de korrekte følgere kommer på børneattestbestillingerne. Nedenstående rettelser gælder kun for DDS: Stabilitetsrettelse i samspillet mellem Gruppeweb og Medlemsservice, så forbindelsen bliver mere robust. I forbindelse med udløb af gamle børneattester blev der sendt en varselsmail med opfordring til indhentning af ny børneattest selv om der allerede indhentet børneattest. Det…

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 23. januar 2019

Vi starter stille ud i 2019 med en lille serviceopdatering med smårettelser.Opdateringen finder sted i tidsrummet 8:00 til 10:00 i morgen onsdag d. 23. januar, 2019. Visse brugere har oplevet problemer med at de ikke havde mulighed for at lave navne- eller adresse-ændringer. I arrangementsdelen har pårørende oplevet problemer med at melde afbud på vegne af deres spejdere. I regnskabsdelen har vi set at de flittige kasserer i visse tilfælde har fået lukket for regnskabsår og regnskabsperioder, hvilket eksempelvis kan føre til tom resultatopgørelse eller bogføringsfejl som er svære at rette. Der bliver nu lukket af for de muligheder så man ikke uforvarende kommer i uføre. For DDS' vedkommende justeres der vedr. automatisk genbestilling at børneattester for at sikre at der bliver genindhentet børneattest ved genindmelding af ledere.

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 9. januar 2019

Dette er kun gældende for DDS Vi har netop aktiveret en ny funktion til notifikationer vedrørende fornyelse af børneattester. Her kan du læse, hvad det betyder: I Det Danske Spejderkorps har vi et princip om, at alle børneattester skal fornys hvert 2. år. For at sikre en smidigere proces omkring fornyelsen af attester, har vi aktiveret en funktion, der skal sikre, at medlemmer får direkte besked, når det er tid til at forny deres børneattest. Det betyder, at der automatisk udsendes en mail til medlemmet 1 måned, før børneattesten skal være fornyet, og endnu en mail, hvis børneattesten ikke fornys i tide og overskrider 2-års-grænsen. Samtidig med, at en mail udsendes til medlemmet, vil følgere af gruppen (typisk gruppeleder og medlemsansvarlig) også modtage mails om, at et medlem har en børneattest, der enten skal fornys snart eller har overskredet 2-års-grænsen. Derudover vil den medlemsansvarlige fremover modtage en mail 2 måneder…

Fortsæt med at læse

Opdatering torsdag d. 20. december, 2018

Som lovet kommer der endnu en opdatering af Medlemsservice inden jul. Opdateringen finder sted torsdag d. 20. december, 2018 i tidsrummet 8 til 10. Opdateringen giver mulighed for at anmode om udmeldelse via "Min side". Herefter kan en medlemsansvarlig gennemføre udmeldelsen eller evt. annullere den efter dialog med medlemmet. Ved gennemførsel af udmeldelsen registres datoen hvor medlemmet anmoder om udmeldelse som udmeldelsesdato. Ved udmeldelse er der nu tilføjet obligatorisk spørgsmål vedr. årsagen til at ønsket udmeldelse. Dette gælder både når medlemmet selv anmodet om udmeldelse eller hvis en medlemsansvarlig foretager udmeldelsen. Det bliver også muligt at muligt at rette udmeldelsesdatoen for allerede afsluttede medlemskaber, så det er muligt at rette eventuelle fejl og sikre en retvisende udmeldelsesdato. Vi håber at dette gør medlemsadministrationen lidt lettere.

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 19. december, 2018

Det er blevet tid til endnu en opdatering af Medlemsservice. Denne opdatering indeholder primært smårettelser, men der er også lidt nye ting. F.eks. bliver stambogsprintet udvidet med følgende felter: Fototilladelse Spejdernavn Specielle hensyn/særlige forhold Accept til behandling af helbredsoplysninger Give en hånd med Andre oplysninger Samtidig er de mailskabeloner der benyttes i arrangementsdelen blevet ændret således besvarelser der er markeret til automatisk sletning (anbefalet til brug for fortrolige oplysninger) udelades fra de bekræftelsesmails der sendes ud. Vi håber at I tager godt imod opdateringen og forventer at følge op med en opdatering mere inden jul.

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 28. november, 2018

Opdateringen fortages onsdag d. 28. november, 2018 i tidsrummet 8:00 til 10:00, hvor der kan forventes nedetid. Følgende ændringer vil være med i opdateringen: Rettelse vedr. fejl som gav problemer med lokationer ved sletning af arrangementer. Fejlrettelse vedr. nulstilling af adgangskode. Hastighedsoptimering ved indlæsning af svarmuligheder på tilmeldingsside i arrangementsdelen. Rettelser forskellige steder hvor Opret- eller Redigér-knap optrådte selv om man ikke havde adgang til at foretage rettelser. (der var ikke adgang til at rette, men det gav et misvisende indtryk). Rettelse, så det siden med tilmeldinger kommer til at give et bedre overblik over gruppens tilmeldte medlemmer. Rettelse til arrangementsdelen, så medlemmer ikke mister deres plads, ved ændring i tilmelding, på fuldt booket arrangement, . Det bliver muligt at vælge om/hvordan man ønsker at modtage Ildhu, NEKTAR, Wide - dette gøres fra "Min side". Rettelse vedr. overførsel af lokationsdata fra Medlemsservice til DDS' nye Gruppeweb. For DDS' vedkommende bliver…

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 3. oktober, 2018

Så er det blevet tid til endnu en opdatering af Medlemsservice. Opdateringen finder sted i tidsrummet 8:00 til 10:00 i morgen onsdag d. 3. oktober, 2018. Opdateringen vil blandt andet indeholde følgende ændringer: Mailformularen kommer nu til at vise hvor mange objekter der sendes mail til og det bliver muligt at få vist modtagerlisten inden afsendelse. Vi ved at dette har været efterspurgt af mange og ser det som et skridt i den rigtige retning, men der vil også fortsat være fokus på tilretning af mailskabelonerne for at sikre at mails kommer frem til modtageren. Bedre mulighed for at administrere filtre. Dette giver meget bedre mulighed for at vi fra centralt hold kan tilbyde forudefinerede filtre på forskellige listevisninger. Dette skulle gerne gøre det lettere at finde hyppigt søgte oplysninger. Det bliver nu muligt for kasserer at vedhæfte bilag allerede ved bankimporten. Dette skulle gerne spare kassererne for en postgang…

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 22. august, 2018

Så er det blevet tid til opdatering af Medlemsservice i morgen, onsdag d. 22. august i tidsrummet 8 til 10. En stor del af opdateringen er ikke så synlig, men bliver foretaget i maskinrummet og vedrører forskellige administrative dele. Et eksempel er automatisk sletning af tidligere børneattester. Funktionaliteten bliver flyttet i produktion med denne opdatering, men bliver først sluppet løs når vi har lavet endelig test i produktionsmiljøet. Der kommer mere om dette inden det går endeligt i luften. Som noget nyt har vi nu mulighed for, automatisk, at tilføje de børneattestansvarlige personer på kontoret som følgere på børneattestbestillinger - dette gør kommunikationen vedr. bestiling lettere da en kommentar på bestillingen udløser en besked direkte til den rette på kontoret. I arrangementsdelen kommer der en rettelse så ændringer i arrangementsprisen eller ændring i spørgsmål der påvirker prisen aktiverer genberegning af prisen. Hvis der allerede er foretaget betaling - f.eks. ved…

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 15. august, 2018

Opdatering af Medlemsservice I morgen onsdag d. 15. august opdateres Medlemsservice i tidsrummet 8-10. Opdateringen skulle meget gerne løse de problemer med "Internal server error 500" som nogle har oplevet ved tilmelding til arrangementer. Samtidig bliver det nu muligt at registrere afbud til begivenheder og der kommer mulighed for linjeskift i hjælpetekster til arrangementer. Dette er en ekstraordinær opdatering inden næste ordinære opdatering onsdag d. 22. august.

Fortsæt med at læse

Opdatering tirsdag d. 12. juni, 2018

Så er det blevet tid til endnu en opdatering af Medlemsservice som denne gang står den i persondataforordningens tegn. Opdateringen finder sted tirsdag d. 12. juni, 2018, i tidsrummet 8:00 til 10:00. Som konsekvens af persondataforordningen har vi vurderet, at der er behov for at få genbekræftet samtykke til en del af de oplysninger vi har registeret på vores medlemmer. Samtykke: Første gang du logger ind på Medlemsservice vil du derfor blive mødt af et skærmbillede, hvor du skal sige ja eller nej til at vi må gemme følgende oplysninger: • Portrætfoto. • Helbredsoplysninger Portrætfoto har vi hidtil haft formuleret som en fototilladelse generelt, men med den nye persondataforordning præciserer vi, at det alene er portrætfoto, der skal afgives tilladelse til. Det betyder også, at vi sletter alle nuværende fototilladelser, da vi ikke mener de lever op til de nye regler i Persondataforordningen. Tilladelse til at offentliggøre billeder fra aktiviteter…

Fortsæt med at læse
Luk menu