Her finder du de seneste opdateringer af medlemsservice

Opdatering tirsdag d. 28. maj 2019

Så er det blevet tid til en opdatering af Medlemsservice. Der er tale om mindre smårettelser denne gang som blandt andet omfatter følgende: Fakturaer oprettes fremadrettet med rigtig type ved brug af knappen "Dan faktura". Kasserer og økonomiansvarlige får nu igen mulighed for at oprette konti igen. Sproglige rettelser. Vi ville gerne have præsenteret anonymiseringen i denne omgang, men er ikke helt i mål endnu. Vi forventer lave en ny opdatering inden længe.

Fortsæt med at læse

Opdatering af data i kursusmiljø onsdag d. 6. maj 2019

Onsdag d. 8. maj 2019 opdaterer vi data i kursus- og test-miljøerne med friske data fra produktionsmiljøet. Dette betyder at alle data, mailskabeloner, kontingentopsætninger mm. i kursus-miljøet bliver overskrevet. Vi ved at det er rigtig ærgerligt for alle der har lavet testopsætninger i kursusmiljøerne. Til gengæld vil man efter opdateringen have et kursusmiljø der er bedre afspejler virkeligheden. Årsagen til at vi foretager opdateringen nu er at udviklerne har den længe ventede anonymiseringsfunktionalitet klar til at vi kan teste den og at vi ønsker at teste på så realistiske data som muligt. Funktionaliteten forventes udrullet i slutningen af maj.Opdateringen af data vil ikke påvirke produktionsmiljøerne.

Fortsæt med at læse

Opdatering torsdag d. 11. april 2019

Så er det blevet tid til en lille serviceopdatering med lidt forskellige rettelser Opdateringen finder sted torsdag d. 11. april 2019 i tidsrummet 8:00 til 10:00. Følgende rettelser vil være med i opdateringen: Rettelse vedr. online udmeldelse som ikke altid var synlig.Rettelse vedr. online udmeldelse som kunne fejl i visse tilfælde.Rettelse vedr. lokation på kalenderbegivenheder.Rettelser vedr. følgere så de nu bliver synlige selvom man ikke har adgang til alle følgere. Der bliver desuden lavet lidt forskellige sproglige rettelser samt foretaget mindre justeringer i nogle adgangsrettigheder. Vi forsætter arbejdet mod næste opdatering som bliver en funktionalitetsopdatering der meget gerne skulle indeholde den længe ventede anonymiseringsfunktionalitet.

Fortsæt med at læse

Nedetid for Medlemsservice mellem den 8. og 11. april, 2019 grundet serverskifte og opdatering.

I forbindelse med Storbritanniens forventede udtræden af EU er det nødvendigt at flytte Medlemsservice fra servere i England til en lokation på den anden side af den engelske kanal. Det sker fra 8. til 10. april. Når er flytningen er veloverstået udruller vi opdateringer torsdag Flytningen er en omfattende opgave, og derfor forventer vi længere nedetid end ved normale opdateringer af systemet. Følgende nedetider for systemerne må forventes: 8. april kl. 23 til 9. april kl. 12: Det Danske Spejderkorps9. april kl. 23 til 10. april kl. 12: Danske Baptisters Spejderkorps; De grønne pigespejdere; KFUM-Spejderne11. april kl. 8 til kl. 10: Alle systemer Systemerne vil være utilgængelige mens flytningen og opdateringen foretages. Det kan derfor være en god idé at gøre gruppens forældre og andre ledere opmærksomme på nedetiden på forhånd. Benytter gruppen den online indmeldelsesblanket fra Medlemsservice, vil den være utilgængelig i perioden. Kontingentopkrævning der skulle have kørt, mens…

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 20. februar, 2019

Så er det blevet tid endnu en opdatering af Medlemsservice. Opdateringen vil finde sted i morgen onsdag d. 20. februar 2019 i tidsrummet 8 til 10. Denne opdatering er en mindre opdatering med følgende rettelser: Visse brugere er blevet mødt af en fejlmeddelelse ved forsøg på at rette sine oplysninger. Dette skulle blive løst med opdateringen. Nogle brugere har oplevet problemer med at oprette regnskabsår. Dette skulle blive rettet. I forbindelse medlemsbekræftelsen er der nogle få medlemmer der ikke har fremgået af listen over medlemmer der kunne bekræftes. Det bliver nu rettet. Rettelse vedr. følgere på børneattestbestillinger som sikrer at de korrekte følgere kommer på børneattestbestillingerne. Nedenstående rettelser gælder kun for DDS: Stabilitetsrettelse i samspillet mellem Gruppeweb og Medlemsservice, så forbindelsen bliver mere robust. I forbindelse med udløb af gamle børneattester blev der sendt en varselsmail med opfordring til indhentning af ny børneattest selv om der allerede indhentet børneattest. Det…

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 23. januar 2019

Vi starter stille ud i 2019 med en lille serviceopdatering med smårettelser.Opdateringen finder sted i tidsrummet 8:00 til 10:00 i morgen onsdag d. 23. januar, 2019. Visse brugere har oplevet problemer med at de ikke havde mulighed for at lave navne- eller adresse-ændringer. I arrangementsdelen har pårørende oplevet problemer med at melde afbud på vegne af deres spejdere. I regnskabsdelen har vi set at de flittige kasserer i visse tilfælde har fået lukket for regnskabsår og regnskabsperioder, hvilket eksempelvis kan føre til tom resultatopgørelse eller bogføringsfejl som er svære at rette. Der bliver nu lukket af for de muligheder så man ikke uforvarende kommer i uføre. For DDS' vedkommende justeres der vedr. automatisk genbestilling at børneattester for at sikre at der bliver genindhentet børneattest ved genindmelding af ledere.

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 9. januar 2019

Dette er kun gældende for DDS Vi har netop aktiveret en ny funktion til notifikationer vedrørende fornyelse af børneattester. Her kan du læse, hvad det betyder: I Det Danske Spejderkorps har vi et princip om, at alle børneattester skal fornys hvert 2. år. For at sikre en smidigere proces omkring fornyelsen af attester, har vi aktiveret en funktion, der skal sikre, at medlemmer får direkte besked, når det er tid til at forny deres børneattest. Det betyder, at der automatisk udsendes en mail til medlemmet 1 måned, før børneattesten skal være fornyet, og endnu en mail, hvis børneattesten ikke fornys i tide og overskrider 2-års-grænsen. Samtidig med, at en mail udsendes til medlemmet, vil følgere af gruppen (typisk gruppeleder og medlemsansvarlig) også modtage mails om, at et medlem har en børneattest, der enten skal fornys snart eller har overskredet 2-års-grænsen. Derudover vil den medlemsansvarlige fremover modtage en mail 2 måneder…

Fortsæt med at læse

Opdatering torsdag d. 20. december, 2018

Som lovet kommer der endnu en opdatering af Medlemsservice inden jul. Opdateringen finder sted torsdag d. 20. december, 2018 i tidsrummet 8 til 10. Opdateringen giver mulighed for at anmode om udmeldelse via "Min side". Herefter kan en medlemsansvarlig gennemføre udmeldelsen eller evt. annullere den efter dialog med medlemmet. Ved gennemførsel af udmeldelsen registres datoen hvor medlemmet anmoder om udmeldelse som udmeldelsesdato. Ved udmeldelse er der nu tilføjet obligatorisk spørgsmål vedr. årsagen til at ønsket udmeldelse. Dette gælder både når medlemmet selv anmodet om udmeldelse eller hvis en medlemsansvarlig foretager udmeldelsen. Det bliver også muligt at muligt at rette udmeldelsesdatoen for allerede afsluttede medlemskaber, så det er muligt at rette eventuelle fejl og sikre en retvisende udmeldelsesdato. Vi håber at dette gør medlemsadministrationen lidt lettere.

Fortsæt med at læse

Opdatering onsdag d. 19. december, 2018

Det er blevet tid til endnu en opdatering af Medlemsservice. Denne opdatering indeholder primært smårettelser, men der er også lidt nye ting. F.eks. bliver stambogsprintet udvidet med følgende felter: Fototilladelse Spejdernavn Specielle hensyn/særlige forhold Accept til behandling af helbredsoplysninger Give en hånd med Andre oplysninger Samtidig er de mailskabeloner der benyttes i arrangementsdelen blevet ændret således besvarelser der er markeret til automatisk sletning (anbefalet til brug for fortrolige oplysninger) udelades fra de bekræftelsesmails der sendes ud. Vi håber at I tager godt imod opdateringen og forventer at følge op med en opdatering mere inden jul.

Fortsæt med at læse
  • 1
  • 2
Luk menu