Hvordan redigerer man en kontingentfaktura?

 • Post author:
 • Post category:

Når man skal redigere en en kontingentfaktura - altså ændre kunde eller beløbet så er her en opskrift. Her følger opskriften Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort Her går vi via medlemmets stamkort Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes ændret Nu åbnes fakturaen Klik Tilføj kreditnota Der findes tre krediteringsmetoder Her skal vi bruge den nederste - Ændre Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Benyt eventuelt oprindelig fakturadato, men ellers benyt dags dato, Klik Tilføj kreditnota Nu er den oprindelige faktura annulleret og du får en ny kladdefaktura Bemærk at der står Proforma-faktura. Fakturaen er altså ikke færdig endnu. Klik Rediger Nu kan du redigere fakturaen Vi skal have en ny debitor på - en nu kunde A: Der vælges Debitor - her vælges Frejas mor Filippa B: Sæt fakturadato. Det vil i udgangpunktet…

Fortsæt med at læseHvordan redigerer man en kontingentfaktura?

Hvordan krediterer man en kontingentfaktura

 • Post author:
 • Post category:

Når man skal kreditere en kontingentfaktura - altså annullere den så er her en opskrift. Bemærk at hvis man skal ændre debitor eller "kunden" så er det en anden metode man skal benytte Her følger opskriften Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort Her går vi via medlemmets stamkort Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes annulleret Nu åbnes fakturaen Klik Tilføj kreditnota Først vælges krediteringsmetode Vælg Annuller for at annullere fakturaen Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Hvis der ikke stilles andet krav så benyt dags dato Klik Tilføj kreditnota De to andre krediteringsmetoder beskrives her kort Opret kladde-kreditnota. Opretter en kladde som kan redigeres. Den skal færdiggøres og udlignes manuelt. Den er nyttig hvis der skal bruges en postering til regnskabet hvis betalt kontingent tilbagebetales Ændre: Benyttes hvis man eksempelvis skal ændre debitor kunde…

Fortsæt med at læseHvordan krediterer man en kontingentfaktura

Hvorfor opkræves udmeldte medlemmer kontingent?

 • Post author:
 • Post category:

Medlemsservice opkræver kontingent efter kontingentkontrakten og tager ikke hensyn til evt. stop af medlemskab Der kan også opkræves kontingent for en forældreforening eller støtteforening uden at det kræver at man er medlem af korps/forbund Lad os forestille os at Jens er udmeldt i august måned og modtager en kontingnetopkrævning i september Her er hvad kasserer eller økonomiassistent kan gøre: Du kan søge Jens frem Fjern aktiv filtret under Medlemmer og så dukker stamkortet op Her kan man se Jens er udmeldt den 29. august. Kontingentperioden for 2. halvår starter 1. juli. Da udmeldelsen ikke sker før start på den nye kontingentperiode antages det at der skal betales kontingent for perioden Gruppen har også betalt korpsafgift for Jens den 1. juli Det er op til gruppen at beslutte om Jens skal betale kontingent frem til 29. august eller om I eftergiver beløbet Enten skal fakturaen krediteres hel (Annulleres) eller krediteres delvist…

Fortsæt med at læseHvorfor opkræves udmeldte medlemmer kontingent?

Mangler kontingentindbetaling. Hvordan læser man oplysningerne på Kontingent og bidrag

 • Post author:
 • Post category:

Spørgsmål: Vi har nogle åbne fakturaer vedrørende kontingent. Inden vi sætter begynder at bruge flere kræfter på at få indrevet betalingen for kontingnet vil vi gerne være sikre på at forstå det som står på barnets stamkort Svar: Den røde kasse er kontingentkontrakten i oversigt Det er det som der opkræves efter Det som er i den grønne kasse er det som er fakturaer inkl. kladdefakturaer på kontingent og evt. kreditnotaer Dette står i kontingentkontrakt. Der er opkrævet 125,-  i 1. kvartal - forholdsmæssig opkrævning i perioden da det er sådan I har jeres kontingentsats. Derefter opkræves der kvartalsvis 250,- kr Dette står under faktura Der er tre åbne fakturaer - de står som Faktureret medlem. Når de betales ændres status til Betalt. Den kladde faktura der står som afventede er ikke valideret endnu Jeg kan se at den er for perioden 1/10 - 31/12. Den mår være dannet med…

Fortsæt med at læseMangler kontingentindbetaling. Hvordan læser man oplysningerne på Kontingent og bidrag

Ved bankimport kan jeg ikke finde udlæg fra tidligere regnskabsår

 • Post author:
 • Post category:

Spørgsmål: Jeg har en leder som har indsendt et udlæg sidste år. Af forskellige grunde har kassereren ikke får udbetalt pengene før i det nye regnskabsår. Nu er det gamle regnskabsår lukke. Jeg kan ikke finde udlægget ved bankimporten Svar: Det er en meget usædvanlig situation at man venter så længe Derfor skal du lave noget ekstraordinært. Forklaringen er at når du lukker et regnskabsår så lukker man også af for de eventuelle udlignede posteringer der er på konto 3080 og 4080. Det er der mange der er glade for i de tilfælde de har fået lavet noget rod som ikke umiddelbart kan rettes op, men som skal "fejes ind under gulvtæppet". Det vil sige at de ikke popper op som forslag ved bankimport Du skal ind i Regnskab Op under Konfiguration Find det menupunkt der hedder Bank opsætning Bankafstemningstærskel er den dato som Medlemsservice går tilbage til ved bankafstemning.…

Fortsæt med at læseVed bankimport kan jeg ikke finde udlæg fra tidligere regnskabsår

Hvad koster det at bruge Medlemsservice?

 • Post author:
 • Post category:

Spørgsmål: Økonomi i at benytte sig af medlemsservice. Der er en bruge udgift på at benytte sig af medlemsservice kontingent del. Bliver bruger udgiften forhøjet ved at andre af medlemsservices muligheder bliver brugt ? Fx er der en udgift pr oprettet arrangement, også hvis arrangementet er gratis ? Hvis ja - Findes der en prisliste for brug af de forskellige service ? Svar: Brug af Medlemsservice er en service som tilbydes fra korpset. Dette inklusive fri adgang til brugervejledninger og dansk support via e-mail Grupperne/kredsene skal registrere medlemmer i Medlemsservice og Medlemsservice er en del af korpsets/forbundets service overfor grupperne/kredsene. Den eneste udgift i får er ved betalinger af kontingent og tilmeldinger til arrangementer. Det er alene udgiften til transaktionen på betalingsgatewayen og det er afhængig af hvilket betalingskort der benyttes og beløbets størrelse. Dankort er billigst og koster fra 0.75 kr til 1,39 kr. Derefter kommer VISA som typisk…

Fortsæt med at læseHvad koster det at bruge Medlemsservice?

Kan man tilføje mere tekst på en faktura?

 • Post author:
 • Post category:

Hvis man gerne vil tilføje tekst på sine fakturaer kan Betalingsbetingelser være en mulighed Det kan være at man hjælper borgerforeningen i byen med at sætte flagstænger op til konfirmanderne eller lignende Borgerforeningen eller et andet firma eller forening har typisk ikke mulighed for at betale med betalingskort. Derfor kan det være smart at anføre bankkonto eller lignende på fakturaen Man opretter betalingsbetingelser under Regnskab i venstremenuen Konfiguration i topmenuen Betalingsbetingelser på listen Det letteste er at bruge en eksisterende betalingsbetingelse og bruge den som basis ved at klikke Handling og Dupliker. Nu skal man blot rette kopien til så den eks ser således ud: Oplysninger kommer med på PDF-filen   Det kommer også i mailen der sendes ud når du klikker Send & print: Her er det på sin plads at minde om at alle betalinger der ikke foretages via betalingskort eller mobilpay i Medlemsservice skal kassereren eller en…

Fortsæt med at læseKan man tilføje mere tekst på en faktura?

Kontingent bliver ikke betalt på tilmeldt betalingskort

 • Post author:
 • Post category:

Man kan tilmelde et betalingskort således at kontingentbetaling trækkes automatisk. Det er rigtigt smart at der betales automatisk på forfaldsdato. Nogle gange sker det at en kontingentfaktura ikke betales som forventet Det første man skal gøre er at kontrollere hvem fakturaen er udstedt til. Klik ind på fakturaen og kig efter hvilket navn og medlemsnummer der står som debitor Er betalingskortet tilmeldt på den profil der er angiver som debitor? Hvis det er samme person skal man ind under Betalingstransaktioner og kigge på hvad der kan være sket. På mislykkede betalinger vil der stå en fejlmeddelelse i loggen Hvis du sidder med et medlem hvor fakturaen er udstedt til en anden end den der står som betaler er det med sikkerhed fordi der er ændret betaler efter at fakturaen er udstedt. Faktura udstedes til den profil der er angivet som betaler på det tidspunkt fakturaen oprettes. Er der ikke angivet…

Fortsæt med at læseKontingent bliver ikke betalt på tilmeldt betalingskort

Betalingstransaktioner – dette kan du se ( V12)

 • Post author:
 • Post category:

Denne artikel samler op på nogle af de spørgsmål vi ofte får i supporten Hvornår får vi penge på kontoen når kontingentfakturaen er betalt Kontingentet står til at være betalt i lørdag, men vi har ikke fået pengene endnu Hvor kan jeg se hvad overførslen Kortbetalinger Medlemsservice dækker over Hvad er en "ikke-betaling" Når der betales med betalingskort i Medlemsservice bliver beløbet i første omgang indsat på en særlig konto på korpskontoret. En gang om ugen, typisk om onsdagen, bliver gruppens tilgodehavende indsat på gruppens konto. Pengene indsættes på den konto der er angivet på gruppens stamkort. Inde i regnskabsdelen er der i topmenuen under Konfiguration en dropdownmenu. Her funder du Betalingstransaktioner   Her kan du se alt hvad der sker i forhold til jeres betalinger Transaktionen er endnu ikke gennemført betyder at transaktionen er blevet afbrudt undervejs. Brugeren har måske ikke udfyldt 3D secure som kortudstederen forlanger. Men det…

Fortsæt med at læseBetalingstransaktioner – dette kan du se ( V12)

Ændre betalingskontakt på kontingentfakturamail

 • Post author:
 • Post category:

Vi har skiftet kasserer i gruppen. Men hvordan får vi den nye kasserer navn til at stå som Betalingskontakt på fakturamails i stedet for den gamle kasserers oplysninger Svar: Her skal man ind på gruppens stamkort Klik Rediger Klik på Økonomifanen Rul lidt ned på siden   Udlægsgodkendere angives i øvrigt lige nedenunder OBS i Version 12 er Udlægsgodkendere også kaldet Udlægsteam, men det er stadig på økonomifanen     #betalingskontakt #udlægsgodkender #kontingentfaktura #nykasserer #kasserer #kontingent #faktura    

Fortsæt med at læseÆndre betalingskontakt på kontingentfakturamail