Hvad er et stamkort?

 • Post author:
 • Post category:

Begrebet stamkort bruges flere steder i Medlemsservice Man kan sammenligne det med et gammeldags kartotekskort Et medlem har et stamkort På stammkortet står alle oplysninger om personen Er vedkommende med i flere enheder/hold er det samme stamkort der er tilknyttet i alle enheder/hold Er vedkommende med i flere kredse/grupper skal det samme stamkort tilknyttes i alle grupper/kredse. Dermed har personen kun et sted at vedligeholde sine oplysninger. Får man oprettet flere stamkort på samme person opstår der dubletter. Læs om dubletter her På stamkortet skal der stå personlige oplysninger på personen. Er det et barn så oprettes der typisk pårørende. Pårørende får dermed deres egne stamkort og medlemsservicenummer (eller medlemsnummer som der står) Har forældre flere børn i gruppen/kredsen skal man sikre at forældrene kun har et stamkort og at det er tilknyttet alle børn. Har barnet ikke selv e-mailadresse så husk at vinge af i Primær kontakt på den…

Fortsæt med at læseHvad er et stamkort?

Digital udmeldelse

 • Post author:
 • Post category:

Hvis et medlem ikke længere ønsker at være medlem af spejder/FDF så skal man udmeldes. Spejder og FDF er ikke en sæson som i andre foreninger, men man har et medlemskab fra man bliver indmeldt til man bliver udmeldt. I Medlemsservice kan man anmode om udmeldelse. Det er let og man skal blot besvare årsag til man ønsker at blive udmeldt. Spejdergruppen eller kredsen behandler anmodningen om udmeldelse hvorefter den effektueres. Udmeldelsesdatoen bliver typisk den dato anmodningen er udfyldt. Hernedenfor vises hvad man skal gøre på en computer. Længere nede indsættes billeder af hvad man ser på en mobiltelefon. I eksemplet ønsker Freja Fejekost at blive udmeldt. Det er Frejas mor Fiona der udfylder anmodningen. Anmodning om udmeldelse på computer Fiona logger ind med sin e-mailadresse og kodeord Derefter kommer Fiona ind på Min side Her klikkes på Frejas profil På Frejas profil kan kan Fiona se alle oplysninger registreret…

Fortsæt med at læseDigital udmeldelse

Digital indmeldelse

 • Post author:
 • Post category:

Hvis gruppen/kredsen benytter den digitale indmeldelsesblanket slipper man for meget manuelt arbejde. Når man klikker på linket til den digitale indmeldelsesblanket så komme man til en side der ser således ud. Hvis man som forælder allerede er registreret i gruppen/kredsen så skal man logge ind og udfylde indmeldelsesblanketten. På måde bliver man ikke dobbeltregistreret som forældre, men får børn registreret på sin eksisterende profil. Husk at hvis det er en genindmeldelse eller man ønsker at blive overflyttet fra en anden gruppe/kreds så skal man kontakte kredsen/gruppen og få sine gamle oplysninger genaktiveret og skal derfor ikke udfylde indmeldelsesblanketten igen. Er man helt ny og har ikke tidligere medlemskaber eller tilknytninger så klikker man på Indmeld Derefter kommer indmeldelsesblanketten frem. Man udfylde alle felter der er markeret med en rød * Det er vigtigt som forældre at huske på at hos spejdere og FDF er man medlem fra man bliver indmeldt…

Fortsæt med at læseDigital indmeldelse

Vælge KFUM-spejdernes ledermagasin ILDHU

 • Post author:
 • Post category:

Hos KFUM-spejderne kan man siden 1. juni 2023 vælge om man ønsker at modtage ledermagasinet ILDHU Som udgangspunkt modtager man ledermagasinet fra man fylder 17 år. Som udgangspunkt sendes der et eksemplar til hver postadresse Man kan imidlertid nu ønske om man ønsker at modtage sit eget personlige eksemplar uanset om der bor flere i hustanden Man kan også helt fravælge ledermagasinet ILDHU på sin personlige profil Du skal logge ind på Min side Klik Rediger Vælg hvordan du ønsker at modtage Ildhu/ikke ønsker at modtage ILDHU Husk at klikke på Gem for at afslutte   #ledermagasin #KFUM-spejder #lederblad #ildhu    

Fortsæt med at læseVælge KFUM-spejdernes ledermagasin ILDHU

Tips vedrørende Børneattester

 • Post author:
 • Post category:

Hvis du bliver bedt om at logge ind og indtaste de sidste fire cifre i dit personnummer, så skal det gøres i frontend. Frontend er der hvor du klikker dig ind på Min side Hvis du ikke kan finde den knap så gå til toppen og klik på Hjemmeside Hvis du har kvaler med at komme ind og bekræfte samtykket i e-boks så kan det anbefales at forsøge at logge ind via Borger.dk i stedet for direkte i e-boks. Der er mange som har meldt tilbage til supporten at det er lettere fra en computer end fra en mobil enhed som eks. telefon eller tablet. Se eventuelt også Tips og Tricks nummer 20 som omhandler Børneattester.

Fortsæt med at læseTips vedrørende Børneattester

Hvordan fungerer udlægshåndtering?

 • Post author:
 • Post category:

Udlægshåndtering er en funktionalitet udviklet til at hjælpe ledere og frivillige med, at klare afregning af udlæg på en enkel og hurtig måde. Fra "Min side" kan den enkelte leder oprette udlæg for udgifter, man har afholdt i gruppen. Derefter kan de med klik sendes til kasseren, der kan bogføre dem og udbetale pengene til lederen. Alle bilag håndteres elektronisk. Det letteste er at indsende udlæg vi Min side På en computer se det således ud   På en mobiltelefon ser der således ud Klik først på menuen og vælg derefter udlæg   Man kan også oprette udlæg i backend. Det kræver dog ret meget øvelse og bør kun bruges af dem med fuld økonomiadgang I backend delen kan ledere holde styr på om deres udlæg er indsendt, hvor de er i processen og selvfølgelig om pengene er udbetalt Udbetalingen registreres kun hvis kassereren bruger regnskabsdelen i Medlemsservice - eller…

Fortsæt med at læseHvordan fungerer udlægshåndtering?