Nyt distriktsstabsmedlem, hvordan tilføjer jeg vedkommende?

 • Post author:
 • Post category:

Når man skal have funktioner i distrikt eller Landsdel og ikke tidligere har haft funktioner i distriktet/landsdelen er det på samme måde som hvis man skal tilknyttes en anden gruppe Det er der en FAQ om der hedder: Hvordan flytter man et medlem fra en gruppe til en anden?     #distrikt #distriktsstabsmedlem #distriktskasserer #distriktschef #distriktsmøde #landsdel #landsdelsledelse #landsedelskasserer #generalforsamling    

Fortsæt med at læseNyt distriktsstabsmedlem, hvordan tilføjer jeg vedkommende?

Hvad skal vi huske når vi skifter kasserer

 • Post author:
 • Post category:

Når man skifter kasserer i gruppen/kredsen er der en masse praktiske ting man huske Her er nogle af de ting man skal huske Udover at tildele ny kasserer funktionen gruppekasserer/kredskasserer i Medlemsservice, så skal man fjerne funktionen fra den fratrædende kasserer Hvis den fratrædende kasserer skal hjælpe den nye kasserer i gang kan vedkommende have funktionen Økonomiassistent (DDS Økonomiansvarlig) i en periode Men der er også lidt andre ting der er værd at kigge på Betalingskontakt på gruppens stamkort (det navn der står som kontakt i fakturamails - find evt. hjælp her Udlægs godkender (dem der får notifikation ved nye udlæg) - find evt. hjælp her Er det kassererens kontaktoplysninger som er kredsens/gruppens kontaktoplysninger (Gruppens/kredsens stamkort) FDF har et felt der hedder Fakturamodtager. Kontroller om der er oplysninger der skal opdateres Kan du ikke finde gruppens/kredsens stamkort er der hjælp her Den nye kasserer skal gerne automatisk blive følger på…

Fortsæt med at læseHvad skal vi huske når vi skifter kasserer

Hvordan oprettes et medlem?

 • Post author:
 • Post category:

Hvis du skal oprette et nyt medlem er det klart lettest at benytte den digitale indmeldelsesblanket Den er beskrevet i denne FAQ: Digital indmeldelse   Ønsker du at oprette medlemmet og stamkortet manuelt er her en guide Find medlems dashbordet Klik Opret medlem   Udfyld Felterne 1. Navn 2. Udfyld med det hold eller enhed hvor medlemmet skal indmeldes 3. Vælg køn 4 Indsæt fødselsdato - Obligatorisk for medlemmer   5. Skriv adresse. Lad systemet hjælpe med at finde kommune og sogn. Det kan tage et par sekunder 6. Udfyld eventuelt skole hvis det er relevant for jer. Det er relevant hvis man har børn fra flere skoler 7. Udfyld evt. med særlige forhold. Her er det at den digitale indmeldelse gør det meget lettere   Nu skal medlemmet have pårørende Klik Tilføj pårørende   Først vises hvordan man gør hvis det er en person der ikke allerede er oprettet…

Fortsæt med at læseHvordan oprettes et medlem?

Hvordan fjerner jeg et pårørende stamkort

 • Post author:
 • Post category:

Hvis man får pårørende stamkort i overskud kan de fjernes fra medlemmet Det kan ske hvis man er ved at dublethåndtere og genbruger gamle profiler på en person. Det kan være et tidligere medlem eller pårørende til et tidligere medlem. For at koble en pårørende fra et medlemsstamkort så klik Rediger   Derefter kommer der et papirkurvssymbol du kan klikke på og så forsvinder den pårørende fra medlemmet Klik Gem og du er færdig   Bemærk at hvis det drejer sig om at voksne medlemmer selv håndterer deres beskeder og pårørende ikke skal have kopi af korrespondancen, så er det ikke nødvendigt at fjeren de pårørende. Man skal blot fjeren markeringen i Primær kontakt     Se eventuelt denne FAQ om at annullere stamkort   #pårøende #stamkort #primær kontakt #dublet          

Fortsæt med at læseHvordan fjerner jeg et pårørende stamkort

Hvorfor opkræves udmeldte medlemmer kontingent?

 • Post author:
 • Post category:

Medlemsservice opkræver kontingent efter kontingentkontrakten og tager ikke hensyn til evt. stop af medlemskab Der kan også opkræves kontingent for en forældreforening eller støtteforening uden at det kræver at man er medlem af korps/forbund Lad os forestille os at Jens er udmeldt i august måned og modtager en kontingnetopkrævning i september Her er hvad kasserer eller økonomiassistent kan gøre: Du kan søge Jens frem Fjern aktiv filtret under Medlemmer og så dukker stamkortet op Her kan man se Jens er udmeldt den 29. august. Kontingentperioden for 2. halvår starter 1. juli. Da udmeldelsen ikke sker før start på den nye kontingentperiode antages det at der skal betales kontingent for perioden Gruppen har også betalt korpsafgift for Jens den 1. juli Det er op til gruppen at beslutte om Jens skal betale kontingent frem til 29. august eller om I eftergiver beløbet Enten skal fakturaen krediteres hel (Annulleres) eller krediteres delvist…

Fortsæt med at læseHvorfor opkræves udmeldte medlemmer kontingent?

Hvad er et stamkort?

 • Post author:
 • Post category:

Begrebet stamkort bruges flere steder i Medlemsservice Man kan sammenligne det med et gammeldags kartotekskort Et medlem har et stamkort På stammkortet står alle oplysninger om personen Er vedkommende med i flere enheder/hold er det samme stamkort der er tilknyttet i alle enheder/hold Er vedkommende med i flere kredse/grupper skal det samme stamkort tilknyttes i alle grupper/kredse. Dermed har personen kun et sted at vedligeholde sine oplysninger. Får man oprettet flere stamkort på samme person opstår der dubletter. Læs om dubletter her På stamkortet skal der stå personlige oplysninger på personen. Er det et barn så oprettes der typisk pårørende. Pårørende får dermed deres egne stamkort og medlemsservicenummer (eller medlemsnummer som der står) Har forældre flere børn i gruppen/kredsen skal man sikre at forældrene kun har et stamkort og at det er tilknyttet alle børn. Har barnet ikke selv e-mailadresse så husk at vinge af i Primær kontakt på den…

Fortsæt med at læseHvad er et stamkort?

Fjerne stamkort der ikke skal bruges

 • Post author:
 • Post category:

Det sker nogle gange at der bliver oprettet flere stamkort på en person. Reglen er at der kun skal være et stamkort (og medlemsnummer) på en person i Medlemsservice Har man stamkort i overskud så skal de håndteres og lægges til side Man kan ikke slette stamkort der er blevet oprettet. Det er nemlig således at lovgivningen kræver at vi kan dokumentere hvad der er, eller hvad der har været noteret om en given person. Sletninger vil kræve at vi opretter et selvstændigt system til at journalisere sletninger   I stedet for at slette så sætter man -X på efternavnet. (Eks Anders And-X) for så vil man i søgninger hurtigt kunne identificere annullerede stamkort Desuden så skal man fjerne kontaktoplysninger som e-mailadresse og/eller mobilnummer. E-mailadresse og mobilnummer kan give dublet alarm hvis de fortsat bliver på stamkortet. Man må IKKE ændre andre ting. Det vil nemlig gøre det meget svært…

Fortsæt med at læseFjerne stamkort der ikke skal bruges