Kan ikke genindmelde – mangler adresse

 • Post author:
 • Post category:

Hvis du er i den heldige situation at et medlem gerne vil indmeldes igen skal det jo ske på det gamle stamkort. Du søger stamkortet frem ved at fjerne Aktiv filtret i søgeruden og derefter eksempelvis søge på navnet Nu kommer stamkortet frem Alle kontaktoplysninger og adresse står som "Sidst kendte..". De er låst på det tidspunkt der blev udmeldt. Klik stamkortet i Ny eller Kladde og kontaktoplysninger og adressefelter aktiveres igen. Kontroller og ret om nødvendigt oplysningerne Nu kan du indmelde medlemmet Hvis du har brug for også at "låse" pårørende op skal du skubbe medlemmet i enten Ny eller Venteliste - eller indmelde medlemmet. Derefter kan du redigere medlemmets pårørende

Fortsæt med at læse Kan ikke genindmelde – mangler adresse

Hvordan flytter man et medlem fra en gruppe til en anden?

 • Post author:
 • Post category:

Hvis et medlem skal flytte fra en gruppe til en anden er det letteste at den nye gruppe kontakter supporten og oplyser at Peter Svupstik skal være med i gruppen fra [Dato] og med hvilken funktion Personen bliver så tilknyttet den nye spejdergruppe og fungerer som aktivt medlem fra den ønskede dato For at være sikekr på at det er det rigtige stamkort der håndteres så oplys navn evt. mobilnummer, e-mail, adresse eller pårørende, så der er flere måder at identificere vedkommende på. Medlemsskabet af den gamle gruppe skal vedkommende selv afslutte i den pågældende gruppe. Der kan være gammel gæld, lånte nøgler eller udstyr som skal klares Man kan eventuelt benytte den elektroniske udmeldelse via Min side Grupperne er selvstændige enheder med egen økonomi. Derfor kan hverken supporten eller administrationen ind og udmelde medlemmer i en gruppe uden gruppen samtykker. En supportsag er tilstrækkeligt samtykke  

Fortsæt med at læse Hvordan flytter man et medlem fra en gruppe til en anden?

Oprykning – hvordan finder jeg let dem der skal rykke op?

 • Post author:
 • Post category:

I Medlemsservice er der en oprykningsfunktion Er man gruppeleder, kasserer eller medlemsansvarlig og dermed har adgang til alle medlemmer kan man rykke medlemmer op fra en enhed/afdeling til en anden. Man skal have fuld adgang til medlemmerne i den enhed/afdeling der rykkes fra og i den der rykkes til. Oprykningsfunktionen sørger for at afslutte medlemsfunktion i gammel enhed/afdeling at oprette medlemsfunktion i gammel enhed/afdeling ændre kontingentsats hvis der er en anden kontingentsats i den nye enhed/afdeling Der er udarbejdet en lille guide du finder under Tips og tricks. Den hedder: Nr. 18: Hjælp til oprykning OBS Oprykningen gennemføres først når man manuelt klikker på Gennemfør oprykning Det anbefales ikke at gennemføre oprykningen før lige omkring oprykningstidspunktet da det så kan forvirre dig hvis du skal foretage en udmelde i mellemtiden

Fortsæt med at læse Oprykning – hvordan finder jeg let dem der skal rykke op?

Årsstjerner – hvordan laver jeg et udtræk?

 • Post author:
 • Post category:

Man kan ikke aflæse års-stjerner direkte i Medlemsservice (*) Der er imidlertid lavet en vejledning hvordan men med et standardudtræk til Excel og en let lille formel kan regne års-stjerner ud. De funder vejledningen under Tips og tricks. Den hedder Nr. 17: Liste til års-stjerner.   (*) Da man i sin tid lavede en forundersøgelse til funktioner var der under 10% af grupperne der ønskede sådan en funktion og derfor blev den ikke prioriteret i første omgang. Ønsket står stadig på ønskelisten til udvidelse. Der udvikles løbende på Medlemsservice. En driftgruppe under Medlemsservice projektgruppen vurderer udfra ønsker der kommer ind, behov fra supportteamet og fra korpsenes administrationer ønskerne og indstiler til udvikling. Det er Medlemsservice projektgruppe der endeligt prioriterer udviklingsønsker

Fortsæt med at læse Årsstjerner – hvordan laver jeg et udtræk?

Dublet – hvordan håndterer jeg det?

 • Post author:
 • Post category:

Dubletchecket er en hjælp til at få registreret medlemmer og pårørende på et stamkort så alle deres oplysninger står et sted uanset hvor mange steder de er tilknyttet. Kladde: Har du en dublet der stå i Kladde er det noget du som regel selv kan udrede. Kig eventuelt i Tips og tricks efter hvordan man håndterer Dubletter og hvordan man registrerer medlemmer og pårørende Sendt til korpskontoret Har en dublet der står Sendt til korpskontoret er det noget der skal hjælp til. Det skyldes at dubletten har relation til en anden gruppe. Supporten og korpskontoret kan udrede sammenhængen og gør medlemmet tilgængeligt i jeres gruppe med det oprindelige stamkort Det er imidlertid ikke altid muligt for gruppen selv at indmelde trods dette. Der kan være ting der skal skubbes på plads med større rettigheder. Man kan derfor med fordel sende en mail til korpsets supportadresse.For hurtig ekspedition skal du oplyse…

Fortsæt med at læse Dublet – hvordan håndterer jeg det?

Dublet – hvorfor sker det?

 • Post author:
 • Post category:

Medlemsservice har det princip at en person har et stamkort hele sin tid hos spejderne. Dermed kan historikken med medlemskaber, funktioner og ikke mindst kurser og arrangementer følge med personen Til at hjælpe med at identificere tidligere registreringer i egen gruppe eller i en anden gruppe så laves der dubletcheck ved indmeldelse/aktivering Der checkes primært på: E-mailadresse Mobilnummer Dernæst kigges på en kombination af: Fødselsdato Navn Adresse Det er derfor vigtigt at hvis medlemmet ikke har egen e-mailadresse eller mobilnummer så skal felterne være tom. Ikke noget med mellemrum eller en bindestreg. Pårørendes kontaktoplysninger skal stå på pårørendes stamkort og må ikke stå på medlemmet. Se under Tips og Tricks hvordan Dubletter kan håndteres og hvordan man skal registrere medlemmer og pårørende korrekt

Fortsæt med at læse Dublet – hvorfor sker det?

Forkert indmeldelsesdato eller start dato på funktion. Hvordan får jeg det rettet?

 • Post author:
 • Post category:

Det er vigtigt at alle oplysninger er registreret korrekt for at Medlemsservice bliver et godt værktøj med overblik over medlemmerne Alle grupper og kredse er bedt om ved implementeringen at gennemgå at oplysningerne er korrekte. Har man ikke nået at få det gjort er det ikke for sent at få det rettet op hurtigst muligt. Du må sende en liste til supporten med hvem det drejer sig om og hvad der skal rettes Det vil være super hvad det angives med navn, medlemsnummer, den forkerte dato og den rigtige dato På den måde kan vi være sikre på at rette det rigtige sted.

Fortsæt med at læse Forkert indmeldelsesdato eller start dato på funktion. Hvordan får jeg det rettet?

Oversigt over Fototilladelser, Børneattester og Accept af behandling af helbredsoplysninger

 • Post author:
 • Post category:

Flere har spurgt efter hvordan man kan lave et udtræk af fototilladelser. Nu skal man naturligvis være omhyggelig med data man trækker ud af Medlemsservice. Dette skal derfor betragtes som et værktøj til overblik og ikke en opfordring til at eksportere data som ligger på egen PC eller som print i en taske. Der er udarbejdet en eksportliste som findes under Medlemmer. Den hedder: Medlem: Navn, Alder, Fototilladelse, Accept helbredsoplysninger, børneattest. For at hive en eksportliste ud så markerer du de medlemmer der skal eksporteres. Klik Flere Klik Eksporter Vælg den liste du vil eksportere.

Fortsæt med at læse Oversigt over Fototilladelser, Børneattester og Accept af behandling af helbredsoplysninger

Hvordan finder jeg medlemmer der har anmodet om udmeldelse?

 • Post author:
 • Post category:

Der er oprettet et favoritfilter under visningen Medlemsskaber. Du skal klikke på Avanceret søgning (den lille trekant i filterruden) Her finder du en favorit der hedder: "Anmodning om udmeldelse er aktiv" Visningen Medlemsskaber findes via topmenuen Medlemmer og venstremenuen Medlemsskaber

Fortsæt med at læse Hvordan finder jeg medlemmer der har anmodet om udmeldelse?

Tips vedrørende Børneattester

 • Post author:
 • Post category:

Hvis du bliver bedt om at logge ind og indtaste de sidste fire cifre i dit personnummer, så skal det gøres i frontend. Frontend er der hvor du klikker dig ind på Min side Hvis du ikke kan finde den knap så gå til toppen og klik på Hjemmeside Hvis du har kvaler med at komme ind og bekræfte samtykket i e-boks så kan det anbefales at forsøge at logge ind via Borger.dk i stedet for direkte i e-boks. Der er mange som har meldt tilbage til supporten at det er lettere fra en computer end fra en mobil enhed som eks. telefon eller tablet. Se eventuelt også Tips og Tricks nummer 20 som omhandler Børneattester.

Fortsæt med at læse Tips vedrørende Børneattester