Hvordan redigerer man en kontingentfaktura?

  • Post author:
  • Post category:

Når man skal redigere en en kontingentfaktura - altså ændre kunde eller beløbet så er her en opskrift. Her følger opskriften Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort Her går vi via medlemmets stamkort Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes ændret Nu åbnes fakturaen Klik Tilføj kreditnota Der findes tre krediteringsmetoder Her skal vi bruge den nederste - Ændre Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Benyt eventuelt oprindelig fakturadato, men ellers benyt dags dato, Klik Tilføj kreditnota Nu er den oprindelige faktura annulleret og du får en ny kladdefaktura Bemærk at der står Proforma-faktura. Fakturaen er altså ikke færdig endnu. Klik Rediger Nu kan du redigere fakturaen Vi skal have en ny debitor på - en nu kunde A: Der vælges Debitor - her vælges Frejas mor Filippa B: Sæt fakturadato. Det vil i udgangpunktet…

Fortsæt med at læseHvordan redigerer man en kontingentfaktura?

Hvordan krediterer man en kontingentfaktura

  • Post author:
  • Post category:

Når man skal kreditere en kontingentfaktura - altså annullere den så er her en opskrift. Bemærk at hvis man skal ændre debitor eller "kunden" så er det en anden metode man skal benytte Her følger opskriften Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort Her går vi via medlemmets stamkort Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes annulleret Nu åbnes fakturaen Klik Tilføj kreditnota Først vælges krediteringsmetode Vælg Annuller for at annullere fakturaen Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Hvis der ikke stilles andet krav så benyt dags dato Klik Tilføj kreditnota De to andre krediteringsmetoder beskrives her kort Opret kladde-kreditnota. Opretter en kladde som kan redigeres. Den skal færdiggøres og udlignes manuelt. Den er nyttig hvis der skal bruges en postering til regnskabet hvis betalt kontingent tilbagebetales Ændre: Benyttes hvis man eksempelvis skal ændre debitor kunde…

Fortsæt med at læseHvordan krediterer man en kontingentfaktura

Kontingentfaktura og mail

  • Post author:
  • Post category:

Denne artikel vil belyse nogle af de mange spørgsmål der kommer omkring kontingent og mail med kontingentfaktura Du finder fakturaen på medlemmets stamkort. Klikker du på firkanten i højre side så åbner fakturaen På fakturaen kan man se hvem fakturaen er udstedt til Det kan være til Betaler Det kan også være på medlemmet selv Skiftes der Betaler på medlemmets stamkort efter fakturaen er dannet så ændres fakturaen ikke. Fakturaen udstedes til medlemmet selv eller den profil der har stået som betaler på det tidspunkt fakturaen er dannet Vil man gerne sende betalingslinket i en mail til en anden end den som fakturaen er udstedt til eller vil man blot sende betalingslinket i en almindelig mail fra sit mailprogram er det muligt Du finder betalingslinket på fakturaens faneblad Anden info Man kan også sende mailen igen Klik på Send & Print Hvis du ikke vil have mailen som PDF så…

Fortsæt med at læseKontingentfaktura og mail

Mangler kontingentindbetaling. Hvordan læser man oplysningerne på Kontingent og bidrag

  • Post author:
  • Post category:

Spørgsmål: Vi har nogle åbne fakturaer vedrørende kontingent. Inden vi sætter begynder at bruge flere kræfter på at få indrevet betalingen for kontingnet vil vi gerne være sikre på at forstå det som står på barnets stamkort Svar: Den røde kasse er kontingentkontrakten i oversigt Det er det som der opkræves efter Det som er i den grønne kasse er det som er fakturaer inkl. kladdefakturaer på kontingent og evt. kreditnotaer Dette står i kontingentkontrakt. Der er opkrævet 125,-  i 1. kvartal - forholdsmæssig opkrævning i perioden da det er sådan I har jeres kontingentsats. Derefter opkræves der kvartalsvis 250,- kr Dette står under faktura Der er tre åbne fakturaer - de står som Faktureret medlem. Når de betales ændres status til Betalt. Den kladde faktura der står som afventede er ikke valideret endnu Jeg kan se at den er for perioden 1/10 - 31/12. Den mår være dannet med…

Fortsæt med at læseMangler kontingentindbetaling. Hvordan læser man oplysningerne på Kontingent og bidrag

Min testmail kommer ikke frem til mig selv

  • Post author:
  • Post category:

Hvis man ønsker at afprøve mailudsendelse bør man ikke bruge sig selv som modtager af prøvemailen For at minimere risikoen for at Medlemsservice postserver bliver betragtet som spam-server så filtreres beskeder fra sig selv til sig selv fra Det betyder også at hvis du sender besked ud til hele gruppen så vil du ikke selv modtage mailen hvis du sender den til Medlemsprofiler Sender du mailen ud til Funktioner så vil mailen komme frem - også til dig selv   Vær opmærksom på at denne filtrering også gælder hvis kassereren udsender fakturaer på varer eller tjenesteydelser Der forventes det at man godt selv kan huske at man har dannet en faktura til sig selv, og at der er en faktura der skal betales.   #spam #uønsket mail #mail kommer ikke frem #faktura #besked #

Fortsæt med at læseMin testmail kommer ikke frem til mig selv