Betalingsaftaler – forbedret brugeroplevelse

På "Min side" kan en pårørende se, om der er tilknyttet en betaler på barnet. Hvis der er knyttet en betaler på barnet, så kan man ikke sætte en betalingsaftale op for barnet, men bliver ledt til betalerens profil. Hvis en pårørende skifter betaler for et medlem, der har åbne fakturaer og samtidig sætter en betalingsaftale op, så betales disse fakturaer fra den nye betalers kort. Det betyder, at du ikke længere behøver at kreditere og omfakturere, hvis forældrene gerne vil skifte betaler. Den forælder, der fremover skal betale, skal blot logge ind, angive sig selv som betaler for barnet og sætte en betalingsaftale op på sin egen profil.

Fortsæt med at læseBetalingsaftaler – forbedret brugeroplevelse

Stop kontingent

På medlemmets stamkort er der nu en "stop kontingent-guide". Denne knap kan du bruge til at stoppe den aktive kontingent-kontrakt uden at starte en ny op. Du kan også bruge den til at kreditere åbne fakturaer. Denne guide bliver vist i udmeldelsesflowet, hvis medlemmet meldes ud af en person med økonomi-adgang.

Fortsæt med at læseStop kontingent

Betalingspåmindelser sendes 2 timer forsinket

Hvis det ikke lykkes at trække en betaling på et tilmeldt kort, har vi tidligere sendt en rykker straks. Vi ser dog i stigende grad, at automatiske træk kommer i kø og ikke bliver gennemført straks. Derfor har vi indført en pause på to timer fra vi forsøger at trække betalingen til en evt. rykker sendes. (Det gælder kun, hvis der er en aktiv betalingsaftale - ellers sendes mailen med det samme).

Fortsæt med at læseBetalingspåmindelser sendes 2 timer forsinket

Hvordan redigerer man en kontingentfaktura?

 • Post author:
 • Post category:

Når man skal redigere en en kontingentfaktura - altså ændre kunde eller beløbet så er her en opskrift. Her følger opskriften Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort Her går vi via medlemmets stamkort Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes ændret Nu åbnes fakturaen Klik Tilføj kreditnota Der findes tre krediteringsmetoder Her skal vi bruge den nederste - Ændre Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Benyt eventuelt oprindelig fakturadato, men ellers benyt dags dato, Klik Tilføj kreditnota Nu er den oprindelige faktura annulleret og du får en ny kladdefaktura Bemærk at der står Proforma-faktura. Fakturaen er altså ikke færdig endnu. Klik Rediger Nu kan du redigere fakturaen Vi skal have en ny debitor på - en nu kunde A: Der vælges Debitor - her vælges Frejas mor Filippa B: Sæt fakturadato. Det vil i udgangpunktet…

Fortsæt med at læseHvordan redigerer man en kontingentfaktura?

Hvordan krediterer man en kontingentfaktura

 • Post author:
 • Post category:

Når man skal kreditere en kontingentfaktura - altså annullere den så er her en opskrift. Bemærk at hvis man skal ændre debitor eller "kunden" så er det en anden metode man skal benytte Her følger opskriften Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort Her går vi via medlemmets stamkort Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes annulleret Nu åbnes fakturaen Klik Tilføj kreditnota Først vælges krediteringsmetode Vælg Annuller for at annullere fakturaen Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Hvis der ikke stilles andet krav så benyt dags dato Klik Tilføj kreditnota De to andre krediteringsmetoder beskrives her kort Opret kladde-kreditnota. Opretter en kladde som kan redigeres. Den skal færdiggøres og udlignes manuelt. Den er nyttig hvis der skal bruges en postering til regnskabet hvis betalt kontingent tilbagebetales Ændre: Benyttes hvis man eksempelvis skal ændre debitor kunde…

Fortsæt med at læseHvordan krediterer man en kontingentfaktura

Hvorfor opkræves udmeldte medlemmer kontingent?

 • Post author:
 • Post category:

Medlemsservice opkræver kontingent efter kontingentkontrakten og tager ikke hensyn til evt. stop af medlemskab Der kan også opkræves kontingent for en forældreforening eller støtteforening uden at det kræver at man er medlem af korps/forbund Lad os forestille os at Jens er udmeldt i august måned og modtager en kontingnetopkrævning i september Her er hvad kasserer eller økonomiassistent kan gøre: Du kan søge Jens frem Fjern aktiv filtret under Medlemmer og så dukker stamkortet op Her kan man se Jens er udmeldt den 29. august. Kontingentperioden for 2. halvår starter 1. juli. Da udmeldelsen ikke sker før start på den nye kontingentperiode antages det at der skal betales kontingent for perioden Gruppen har også betalt korpsafgift for Jens den 1. juli Det er op til gruppen at beslutte om Jens skal betale kontingent frem til 29. august eller om I eftergiver beløbet Enten skal fakturaen krediteres hel (Annulleres) eller krediteres delvist…

Fortsæt med at læseHvorfor opkræves udmeldte medlemmer kontingent?

Kontingentfaktura og mail

 • Post author:
 • Post category:

Denne artikel vil belyse nogle af de mange spørgsmål der kommer omkring kontingent og mail med kontingentfaktura Du finder fakturaen på medlemmets stamkort. Klikker du på firkanten i højre side så åbner fakturaen På fakturaen kan man se hvem fakturaen er udstedt til Det kan være til Betaler Det kan også være på medlemmet selv Skiftes der Betaler på medlemmets stamkort efter fakturaen er dannet så ændres fakturaen ikke. Fakturaen udstedes til medlemmet selv eller den profil der har stået som betaler på det tidspunkt fakturaen er dannet Vil man gerne sende betalingslinket i en mail til en anden end den som fakturaen er udstedt til eller vil man blot sende betalingslinket i en almindelig mail fra sit mailprogram er det muligt Du finder betalingslinket på fakturaens faneblad Anden info Man kan også sende mailen igen Klik på Send & Print Hvis du ikke vil have mailen som PDF så…

Fortsæt med at læseKontingentfaktura og mail

Mangler kontingentindbetaling. Hvordan læser man oplysningerne på Kontingent og bidrag

 • Post author:
 • Post category:

Spørgsmål: Vi har nogle åbne fakturaer vedrørende kontingent. Inden vi sætter begynder at bruge flere kræfter på at få indrevet betalingen for kontingnet vil vi gerne være sikre på at forstå det som står på barnets stamkort Svar: Den røde kasse er kontingentkontrakten i oversigt Det er det som der opkræves efter Det som er i den grønne kasse er det som er fakturaer inkl. kladdefakturaer på kontingent og evt. kreditnotaer Dette står i kontingentkontrakt. Der er opkrævet 125,-  i 1. kvartal - forholdsmæssig opkrævning i perioden da det er sådan I har jeres kontingentsats. Derefter opkræves der kvartalsvis 250,- kr Dette står under faktura Der er tre åbne fakturaer - de står som Faktureret medlem. Når de betales ændres status til Betalt. Den kladde faktura der står som afventede er ikke valideret endnu Jeg kan se at den er for perioden 1/10 - 31/12. Den mår være dannet med…

Fortsæt med at læseMangler kontingentindbetaling. Hvordan læser man oplysningerne på Kontingent og bidrag

Hvordan kan man minimere udmeldelser efter kontingentopkrævning er udsendt

 • Post author:
 • Post category:

Der er mange måder hvor man kan minimere problemet med at medlemmer kommer i tanke om at de skal udmeldes når de får en kontingentfaktura. Her deles nogle erfaringer som er brugt af andre med succes En god måde er at undlade at bruge betegnelsen sæson, da det lyder som medlemskabet i en idrætsklub hvor man så at sige køber adgang i et halvt eller helt år Hos spejderne bliver man indmeldt og forbliver medlem indtil man anmoder om at blive udmeldt. I medlemsperioden betaler man kontingent i nogle intervaller. Man kan hjælpe forældre og medlemmer med at huske at der starter en ny kontingentperiode. Det kan være at man sender en julehilsen ud i december og skriver nogle praktiske ting Som afslutning kan man minde om at der starter en ny kontingentperiode 1. januar og kontingentopkrævninger udsendes 1. februar. Det samme kan an gøre i juni - blot med…

Fortsæt med at læseHvordan kan man minimere udmeldelser efter kontingentopkrævning er udsendt