Betalingsaftaler – forbedret brugeroplevelse

På "Min side" kan en pårørende se, om der er tilknyttet en betaler på barnet. Hvis der er knyttet en betaler på barnet, så kan man ikke sætte en betalingsaftale op for barnet, men bliver ledt til betalerens profil. Hvis en pårørende skifter betaler for et medlem, der har åbne fakturaer og samtidig sætter en betalingsaftale op, så betales disse fakturaer fra den nye betalers kort. Det betyder, at du ikke længere behøver at kreditere og omfakturere, hvis forældrene gerne vil skifte betaler. Den forælder, der fremover skal betale, skal blot logge ind, angive sig selv som betaler for barnet og sætte en betalingsaftale op på sin egen profil.

Fortsæt med at læseBetalingsaftaler – forbedret brugeroplevelse

Stop kontingent

På medlemmets stamkort er der nu en "stop kontingent-guide". Denne knap kan du bruge til at stoppe den aktive kontingent-kontrakt uden at starte en ny op. Du kan også bruge den til at kreditere åbne fakturaer. Denne guide bliver vist i udmeldelsesflowet, hvis medlemmet meldes ud af en person med økonomi-adgang.

Fortsæt med at læseStop kontingent

E-mailskabeloner

Email-skabeloner er ændret til at bruge en mere ren HTML-syntaks. Det mindsker først og fremmest problemerne med, at skabeloner "går i stykker", når man redigerer dem i den almindelige editor (indtil videre har vi dog beholdt "Rå redigering"). Det betyder også, at visse konstruktioner skal ændres. I "Til", "Fra", "Emne" m.v. kan man ikke længere bruge ${ ... } der skal man i stedet bruge {{ ... }} (altså dobbelt-tuborg omkring udtrykket). Selve indholdet i mailen skal være "ren" HTML. I mange tilfælde kan man bruge et <t> tag. Felter, der bare skal indsættes i teksten, skal bruge <t t-out="..." />: Version 12 Version 15 ${ object.name } <t t-out="object.name" /> % if, % set o.s.v. skal også omskrives: Version 12 % if object.email: Din email: ${ object.name } % endif Version 15 <t t-if="object.email"> Din email: <t t-out="object.email" /> </t> Version 12 % set functions = object.function_ids Version 15…

Fortsæt med at læseE-mailskabeloner

Oprydning i dublerede bankkonti

Vi har længe haft et ønske om at forhindre oprettelsen af identiske bankkonti, men da der har eksisteret dubletter har det ikke været muligt at lægge en begrænsning på databasen for dette. Identiske bankkonti er konti med samme regnr/kontonr, knyttet til samme partner og i samme virksomhed (Gruppe/Kreds etc). Vi merger derfor sådanne identiske records i forbindelse med migreringen. Den først opretttede beholdes, alle referencer til dubletter ændres til den første, og de øvrige dubletter slettes. Har du brug for hjælp eller oplever noget uhensigtsmæssigt i denne forbindelse, så kontakt supporten - inden du fortsætter bogføringen.

Fortsæt med at læseOprydning i dublerede bankkonti

Betalingspåmindelser sendes 2 timer forsinket

Hvis det ikke lykkes at trække en betaling på et tilmeldt kort, har vi tidligere sendt en rykker straks. Vi ser dog i stigende grad, at automatiske træk kommer i kø og ikke bliver gennemført straks. Derfor har vi indført en pause på to timer fra vi forsøger at trække betalingen til en evt. rykker sendes. (Det gælder kun, hvis der er en aktiv betalingsaftale - ellers sendes mailen med det samme).

Fortsæt med at læseBetalingspåmindelser sendes 2 timer forsinket

Rapportering med kontogrupper

Kontogrupper er nu på "Firmaniveau" og kan dermed bruges til at gruppere konti til brug i "råbalance-rapporten" m.m. Kontogrupper defineres med start og slut prefix, og konti inkluderes automatisk ud fra disse. Ligeledes med underordnede grupper. (I praksis en erstatning for de "Vis" konti vi havde i v8) Standard opsætningen er: 1 Resultat af drift 10 Indtægter 20 Udgifter 3 Balance 30 Aktiver 40 Passiver I opsætningsguiden til Egne rapporter er der tilføjet en skabelon "Genereret ud fra kontogrupper og konti" der anvender kontogrupper til opbygning af overskrifter og summeringer.

Fortsæt med at læseRapportering med kontogrupper