Hvordan angiver man tillid til afsender i Hotmail?

 • Post author:
 • Post category:

Mange oplever at eksempelvis Hotmail smider mail fra Medlemsservice i uønsket post. De te særligt slemt når det er mail der indeholder links, men det kan også være andre Her vises hvordan man i Hotmail angiver at have tillid til afsender Log ind på webmailen på https://hotmail.com Beskrivelsen er som det gøres på en computer. På en telefon eller tablet vil billederne være anderlede Klik på Indstillinger øverst til højre - det lille tandhjul Klik derefter ind på Uønsket mail   Tilføj den eller de e-mailadresser eller maildomæner du har tillid til I nedenstående eksempel er vist alle korps og forbund, men man kan nøjes med sit eget korps eller forbund Jeg har i eksemplet også vist hvordan man angiver at have tillid til supporten. Det er ved at angive hele e-mailadressen notifikation@adm.steingabelgaard.dk   Benytter man Gmail eller Google-suite så opretter man mailadresser man har tillid til som kontaktpersoner i…

Fortsæt med at læseHvordan angiver man tillid til afsender i Hotmail?

Hvordan oprettes et medlem?

 • Post author:
 • Post category:

Hvis du skal oprette et nyt medlem er det klart lettest at benytte den digitale indmeldelsesblanket Den er beskrevet i denne FAQ: Digital indmeldelse   Ønsker du at oprette medlemmet og stamkortet manuelt er her en guide Find medlems dashbordet Klik Opret medlem   Udfyld Felterne 1. Navn 2. Udfyld med det hold eller enhed hvor medlemmet skal indmeldes 3. Vælg køn 4 Indsæt fødselsdato - Obligatorisk for medlemmer   5. Skriv adresse. Lad systemet hjælpe med at finde kommune og sogn. Det kan tage et par sekunder 6. Udfyld eventuelt skole hvis det er relevant for jer. Det er relevant hvis man har børn fra flere skoler 7. Udfyld evt. med særlige forhold. Her er det at den digitale indmeldelse gør det meget lettere   Nu skal medlemmet have pårørende Klik Tilføj pårørende   Først vises hvordan man gør hvis det er en person der ikke allerede er oprettet…

Fortsæt med at læseHvordan oprettes et medlem?

Vælg selv kolonner

Mange steder i Medlemsservice findes lister med oplysninger. Nogle steder kan du selv bestemme, hvilke kolonner, du ønsker at se på skærmen. Længst til højre i overskriftslinjen finder du et ikon med tre prikker. Tryk her og vælg, hvilke kolonner, der skal vises.         Julekode: <mellemrum>  

Fortsæt med at læseVælg selv kolonner

Vælg flere end 80 linjer

Mange steder i Medlemsservice findes lister med oplysninger. Der vises altid de første 80 linjer på listen. Hvis du ønsker at vælge alle linjer på listen så kan du sætte flueben i det øverste felt og herefter trykke "Vælg alle". På den måde kan du nemt fx sende e-mails til alle eller eksportere alle linjer.

Fortsæt med at læseVælg flere end 80 linjer

Hent alle linjer som excel

Mange steder i Medlemsservice findes lister med oplysninger. Der vises altid de første 80 linjer på listen. Du kan hente alle linjer (ikke kun de første 80) ned som excel-fil ved at trykke på Eksport-ikonet. Denne excel-fil indeholder de samme kolonner, som du kan se på skærmen. Ønsker du andre kolonner, så markerer du de ønskede linjer og trykke Handling > Eksport.

Fortsæt med at læseHent alle linjer som excel

Hvordan fjerner jeg et pårørende stamkort

 • Post author:
 • Post category:

Hvis man får pårørende stamkort i overskud kan de fjernes fra medlemmet Det kan ske hvis man er ved at dublethåndtere og genbruger gamle profiler på en person. Det kan være et tidligere medlem eller pårørende til et tidligere medlem. For at koble en pårørende fra et medlemsstamkort så klik Rediger   Derefter kommer der et papirkurvssymbol du kan klikke på og så forsvinder den pårørende fra medlemmet Klik Gem og du er færdig   Bemærk at hvis det drejer sig om at voksne medlemmer selv håndterer deres beskeder og pårørende ikke skal have kopi af korrespondancen, så er det ikke nødvendigt at fjeren de pårørende. Man skal blot fjeren markeringen i Primær kontakt     Se eventuelt denne FAQ om at annullere stamkort   #pårøende #stamkort #primær kontakt #dublet          

Fortsæt med at læseHvordan fjerner jeg et pårørende stamkort

Hvad er et stamkort?

 • Post author:
 • Post category:

Begrebet stamkort bruges flere steder i Medlemsservice Man kan sammenligne det med et gammeldags kartotekskort Et medlem har et stamkort På stammkortet står alle oplysninger om personen Er vedkommende med i flere enheder/hold er det samme stamkort der er tilknyttet i alle enheder/hold Er vedkommende med i flere kredse/grupper skal det samme stamkort tilknyttes i alle grupper/kredse. Dermed har personen kun et sted at vedligeholde sine oplysninger. Får man oprettet flere stamkort på samme person opstår der dubletter. Læs om dubletter her På stamkortet skal der stå personlige oplysninger på personen. Er det et barn så oprettes der typisk pårørende. Pårørende får dermed deres egne stamkort og medlemsservicenummer (eller medlemsnummer som der står) Har forældre flere børn i gruppen/kredsen skal man sikre at forældrene kun har et stamkort og at det er tilknyttet alle børn. Har barnet ikke selv e-mailadresse så husk at vinge af i Primær kontakt på den…

Fortsæt med at læseHvad er et stamkort?

Fjerne stamkort der ikke skal bruges

 • Post author:
 • Post category:

Det sker nogle gange at der bliver oprettet flere stamkort på en person. Reglen er at der kun skal være et stamkort (og medlemsnummer) på en person i Medlemsservice Har man stamkort i overskud så skal de håndteres og lægges til side Man kan ikke slette stamkort der er blevet oprettet. Det er nemlig således at lovgivningen kræver at vi kan dokumentere hvad der er, eller hvad der har været noteret om en given person. Sletninger vil kræve at vi opretter et selvstændigt system til at journalisere sletninger   I stedet for at slette så sætter man -X på efternavnet. (Eks Anders And-X) for så vil man i søgninger hurtigt kunne identificere annullerede stamkort Desuden så skal man fjerne kontaktoplysninger som e-mailadresse og/eller mobilnummer. E-mailadresse og mobilnummer kan give dublet alarm hvis de fortsat bliver på stamkortet. Man må IKKE ændre andre ting. Det vil nemlig gøre det meget svært…

Fortsæt med at læseFjerne stamkort der ikke skal bruges

Vi har stamkort i status Kladde

 • Post author:
 • Post category:

Stamkort der står i status kladde er (eller rettere bør) kun være stamkort der er ved at blive redigeret på en eller anden måde. Det kan være et stamkort der skal opdateres oplysninger på inden det sættes i Ny, Venteliste eller indmeldes. Har jeres gruppe/kreds stamkort i status Kladde og som ikke er på vej til Ny, Venteliste eller til indmeldelse så skal de annulleres ellers gøres inaktive. Der var engang at pårørende til aktive medlemmer ikke kunne logge ind hvis de blev skubbet i Inaktiv eller annulleret men det er ikke tilfælde længere hos FDF, De grønne pigespejdere, Baptistspejderne eller KFUM-spejderne.   Det er god stil at få ryddet op Læs eventuelt om at annullere stamkort her: Fjerne stamkort der ikke skal bruges. . . . . #oprydning #stamkort #dublet #dubletter #annulleret #annulleres

Fortsæt med at læseVi har stamkort i status Kladde