Opstart af kontingentopkrævning

 • Post author:
 • Post category:

Hvis jeres gruppe/kreds har besluttet at opkræve kontingent med Medlemsservice, er det en god beslutning. Fra starten er kontingentopkrævning slået fra hos alle grupper/kredse. Kan kan derfor gå i gang med opsætningen uden at der sker noget før man er klar Man skal til gengæld altid kontakte supporten for at få den automatiske kontingentopkrævning startet. Der er masser af hjælp at få til at komme i gang. Det er en god ide at starte med at læse hele afsnit 3 i regnskabsvejledningen. Her forklares funktionen og man får begreber forklaret Der ligger en Checkliste før start af kontingentopkrævning inde under vejledninger. Den er rigtig god bruge som overblik om man kommer omkring alting. Det er en rigtig god ide at gruppen kigger på Kontingentudregneren sammen og finder jeres udgangspunkt for hvornår der skal ske kontingentopkrævning. Supporten hjælper meget gerne med opsætning af kontingnetopkrævning. Man får så hjælp med en tilpasset…

Fortsæt med at læseOpstart af kontingentopkrævning

Tilbagefør postering – fortryde indtastning

 • Post author:
 • Post category:

Hvis man får bogført på en forkert konto, eller får angivet en forkert dimension kan man neutralisere posteringen. Man kan ikke slette det indtastede. Man taster så at sige det samme ind, men den modsatte vej. Eksempelvis som dette Gå ind på det posteringsbilag der ønskes tilbageført Klik Tilbagefør postering   Udfylde Tilbageføringsdato (Her bevidst valgt som en anden end den oprindelige postering) og angiv den journal du ønsker tilbageførslen på Klik Tilbagefør bevægelser Så ser det således ud Klikker du ind på den kan du se at nu er det posteret tilbage   På det oprindelige posteringsbilag er det markeret at det er blevet tilbageført        

Fortsæt med at læseTilbagefør postering – fortryde indtastning

Hvordan opretter man en konto til likviditetsoverførsel

 • Post author:
 • Post category:

Hvis man ikke allerede har konto 3041 Likviditetsoverførsel i sit regnskab som kan bruges til overførsel mellem bankkonti når man bruger bankimport, så kan det let laves. Det gøres på samme måde som hvis man ellers vil oprette en ny konto i kontoplanen. Find en konto der ligner og dupliker den og ret den til I dette tilfælde vil vi gerne lave en kopi af en aktivkonto Derfor vælger jeg konto 3040 Rådighedsbeløb Klikker på Handling Derefter vælger jeg Dupliker Ret kontonummer (Kode) Ret Navn Da vi vil kunne udligne på denne aktivkonto så markeres Tillad udligning Det specieller ved konto 3041 Likviditetsoverførsel er at vi vil bruge den til at kunne postere overførsler mellem bankkonti. Derfor angiver vi kontoen som intern overførselskonto Under konfiguration findes Bank opsætning Konto 3041 Likviditetsoverførsel som Intern overførselskonto Bankafstemningstærskel er den dato som kigges tilbage efter uudlignede posteringer når der laves udligninger ved bankimport…

Fortsæt med at læseHvordan opretter man en konto til likviditetsoverførsel

Udligning af kreditnota

 • Post author:
 • Post category:

Normalt bruger man kredit-metoden Annuller når man ønsker at annullere en faktura (Eks. kreditering af kontingentfaktura fordi medlem ønsker at udmelde sig) Får man ikke valgt kredit-metoden Annuller, men i stedet får oprettet en kreditnota som ikke udligner fakturaen, så skal man manuelt udligne Det er ikke så svært Under Regnskab Finder man Posteringslinier Nu søger man debitor frem Brug evt. filtret Ikke udlignet Ellers filtrer på den konto der skal udlignes på eks. konto 3080 (Debitorsamlekonto) (OBS persondata er sløret i illustrationerne nedenfor) Marker de posteringslinier der skal udlignes Klik Handling Vælg Udlign posteringer Kontroller at det er de rigtige posteringer på Klik Afstem Så er fakturaen annulleret                    

Fortsæt med at læseUdligning af kreditnota

Vælge konti og dimensioner på arrangementer

 • Post author:
 • Post category:

Hvis gruppens/kredsens kasserer eller økonomiassistent hat tilladt at ledere og andre kan vælge mellem forskellige konti og dimensioner ved oprettelse af arrangementer så skal konti og/eller dimensioner gøres tilgængelige for arrangementer Kassereren skal inde på den enkelte konto i kontoplanen vinge af hvis konto skal kunne vælges på arrangementer   Kassereren skal inde på den enkelte dimension i dimensionsoversigten vinge af hvis konto skal kunne vælges på arrangementer   Gennemgå evt. Checkliste før brug af arrangementer, hvis det ikke allerede er gjort Checklisten findes under Vejledninger                

Fortsæt med at læseVælge konti og dimensioner på arrangementer

Ved bankimport kan jeg ikke finde udlæg fra tidligere regnskabsår

 • Post author:
 • Post category:

Spørgsmål: Jeg har en leder som har indsendt et udlæg sidste år. Af forskellige grunde har kassereren ikke får udbetalt pengene før i det nye regnskabsår. Nu er det gamle regnskabsår lukke. Jeg kan ikke finde udlægget ved bankimporten Svar: Det er en meget usædvanlig situation at man venter så længe Derfor skal du lave noget ekstraordinært. Forklaringen er at når du lukker et regnskabsår så lukker man også af for de eventuelle udlignede posteringer der er på konto 3080 og 4080. Det er der mange der er glade for i de tilfælde de har fået lavet noget rod som ikke umiddelbart kan rettes op, men som skal "fejes ind under gulvtæppet". Det vil sige at de ikke popper op som forslag ved bankimport Du skal ind i Regnskab Op under Konfiguration Find det menupunkt der hedder Bank opsætning Bankafstemningstærskel er den dato som Medlemsservice går tilbage til ved bankafstemning.…

Fortsæt med at læseVed bankimport kan jeg ikke finde udlæg fra tidligere regnskabsår

Min testmail kommer ikke frem til mig selv

 • Post author:
 • Post category:

Hvis man ønsker at afprøve mailudsendelse bør man ikke bruge sig selv som modtager af prøvemailen For at minimere risikoen for at Medlemsservice postserver bliver betragtet som spam-server så filtreres beskeder fra sig selv til sig selv fra Det betyder også at hvis du sender besked ud til hele gruppen så vil du ikke selv modtage mailen hvis du sender den til Medlemsprofiler Sender du mailen ud til Funktioner så vil mailen komme frem - også til dig selv   Vær opmærksom på at denne filtrering også gælder hvis kassereren udsender fakturaer på varer eller tjenesteydelser Der forventes det at man godt selv kan huske at man har dannet en faktura til sig selv, og at der er en faktura der skal betales.   #spam #uønsket mail #mail kommer ikke frem #faktura #besked #

Fortsæt med at læseMin testmail kommer ikke frem til mig selv

Stop af kontingentopkrævning

 • Post author:
 • Post category:

Ved udmeldelse af medlemmer skal kontingentopkrævningen som regel standses Benytter man knappen Udmeld stoppes medlemskab, funktioner og kontingentopkrævninger Se evt. Tips og Tricks Nr 33 Udmeldelse af medlemmer og stop af kontingentopkrævning, som beskriver hvordan man udmelder medlemmer og får standset kontingentopkrævning. Man skal huske at medlemskab og kontingnetopkrævning ikke hænger sammen Man kan godt opkræves kontingent selv om man ikke har et primært medlemskab. Det er til sekundære medlemmer, støtteforeninger mv. Hvis kontingentopkrævningen af en eller anden årsag ikke standses ved udmeldelse så kan man redigere kontingentkontrakten Hvis man har et udmeldt medlem og der ikke stå en slutdato på kontingentkontrakten Det er der ikke i dette eksempel Derfor går man ind på kontingentkontrakten Klike på Kontrakter Klik på den kontrakt der skal redigeres   Klik Rediger når kontrakten åbner sig   Klik på den kontraktlinie der skal redigeres. Det gøres eks ved at klikke der hvor man vil…

Fortsæt med at læseStop af kontingentopkrævning

Hvordan ændrer man prisen på en kontingentsats

 • Post author:
 • Post category:

Du ændrer prisen på en kontingentsats med at sætte en ny prislinie ind på kontingentsatsen Find kontingentsatsen Klik Rediger Du må IKKE redigere i den eksisterende prislinie! Klik Tilføj linie Udfyld med startdato for den nye pris. Startdatoen skal være første dag i den kontingentperiode hvor den nye pris skal bruges. Hvis det eks. skal gælde alle medlemmer der indmeldes fra i dag og alle fremtidige opkrævninger så sætter du startdatoen i dag samt beløbet Du skal IKKE trykke ENTER - men tryk Gem når du er tilfreds Du må ikke selv forsøge at ændre det tal der står i dette felt Dette felt er kun et infofelt. Ændrer man på det så kan man bringe forvirring til sig selv og andre. Feltet opdateres automatisk af Medlemsservice når der er behov Når du har oprettet en ny prislinie vil kontingentsatsen se således ud:         #kontingent #ny pris…

Fortsæt med at læseHvordan ændrer man prisen på en kontingentsats

Hvad koster det at bruge Medlemsservice?

 • Post author:
 • Post category:

Spørgsmål: Økonomi i at benytte sig af medlemsservice. Der er en bruge udgift på at benytte sig af medlemsservice kontingent del. Bliver bruger udgiften forhøjet ved at andre af medlemsservices muligheder bliver brugt ? Fx er der en udgift pr oprettet arrangement, også hvis arrangementet er gratis ? Hvis ja - Findes der en prisliste for brug af de forskellige service ? Svar: Brug af Medlemsservice er en service som tilbydes fra korpset. Dette inklusive fri adgang til brugervejledninger og dansk support via e-mail Grupperne/kredsene skal registrere medlemmer i Medlemsservice og Medlemsservice er en del af korpsets/forbundets service overfor grupperne/kredsene. Den eneste udgift i får er ved betalinger af kontingent og tilmeldinger til arrangementer. Det er alene udgiften til transaktionen på betalingsgatewayen og det er afhængig af hvilket betalingskort der benyttes og beløbets størrelse. Dankort er billigst og koster fra 0.75 kr til 1,39 kr. Derefter kommer VISA som typisk…

Fortsæt med at læseHvad koster det at bruge Medlemsservice?