Hvordan oprettes en kontingentkontrakt

  • Post author:
  • Post category:

Hvis du skal have oprettet en kontingentkontrakt gøres følgende Det er vigtigt at sikre sig at der ikke findes en kontingentkontrakt i forvejen Findes der en kontingentkontrakt i forvejen så opdaterer man kontrakten. Se FAQ om dette Oprette ny kontingentkontrakt Find medlemmets stamkort eller brug multiredigering. Se multiredigering nederst i denne artikel 1. Klik på fanebladet Kontingent & bidrag 2. Klik på Kontingentguiden Udfyld felterne 3. Vælg kontingentsatsen 4. Sæt den dato som kontingentopkrævningen skal starte ved 5. Klik Gem A. Type skal altid være Kontingent B. Journalen skal altid være Kontingent   Multiredigering Ønsker du at tildele kontingentsatser til flere medlemmer på en gang kan du benytte multiredigering 6. Marker dem der skal tildeles kontingentsats 7. Klik Handling 8 Vælg Kontingentguide Udfyld felterne som vist ovenfor.   Ønsker du at annullere en kontingentkontrakt se denne FAQ: Kan man annullere en kontingentkontrakt?   Julekode: de   #opstart #kontingent #kontingentkontrakt  …

Fortsæt med at læseHvordan oprettes en kontingentkontrakt

Oprydning i dublerede bankkonti

Vi har længe haft et ønske om at forhindre oprettelsen af identiske bankkonti, men da der har eksisteret dubletter har det ikke været muligt at lægge en begrænsning på databasen for dette. Identiske bankkonti er konti med samme regnr/kontonr, knyttet til samme partner og i samme virksomhed (Gruppe/Kreds etc). Vi merger derfor sådanne identiske records i forbindelse med migreringen. Den først opretttede beholdes, alle referencer til dubletter ændres til den første, og de øvrige dubletter slettes. Har du brug for hjælp eller oplever noget uhensigtsmæssigt i denne forbindelse, så kontakt supporten - inden du fortsætter bogføringen.

Fortsæt med at læseOprydning i dublerede bankkonti

Rapportering med kontogrupper

Kontogrupper er nu på "Firmaniveau" og kan dermed bruges til at gruppere konti til brug i "råbalance-rapporten" m.m. Kontogrupper defineres med start og slut prefix, og konti inkluderes automatisk ud fra disse. Ligeledes med underordnede grupper. (I praksis en erstatning for de "Vis" konti vi havde i v8) Standard opsætningen er: 1 Resultat af drift 10 Indtægter 20 Udgifter 3 Balance 30 Aktiver 40 Passiver I opsætningsguiden til Egne rapporter er der tilføjet en skabelon "Genereret ud fra kontogrupper og konti" der anvender kontogrupper til opbygning af overskrifter og summeringer.

Fortsæt med at læseRapportering med kontogrupper

Bankafstemning – konto 3026 Udestående indbetalinger og 3027 Udestående udbetalinger

Registreres et bilag som betalt (faktura, udlæg etc.) vil det i første omgang IKKE blive posteret på bank journalen/kontoen, men på 3026 Udeståendende indbetalinger hhv. 3027 Udeståendende udbetalinger. De vil så fremstå som "blå" forslag i bankafstemningen, og når de afstemmes, forsvinder disse posteringer til fordel for den, der blev skabt på banken ved importen. Det betyder, at du nu ikke skal være bange for at trykke på "Registrér betaling" i udlægshåndteringen.

Fortsæt med at læseBankafstemning – konto 3026 Udestående indbetalinger og 3027 Udestående udbetalinger

Bankafstemning – konto 3025 Bank mellemregning

Ved import af kontoudtog (CSV eller automatisk) posteres alle linjer på bank journalens konto (typisk 3000 etc.). De modposteres på en ny konto, 3025 Bank mellemregning. På den måde vil konto 3000 altid afspejle hvad der står i banken (ved seneste import - Med automatisk bank import vil det være "næsten real time" (indlæses engang i døgnet). Efter import skal kontoudtoget "bogføres" for at udligningen kan påbegyndes. Dette sker automatisk hvis der under importen vælges "Importer og udlign". Den automatiske bankimport slutter af med at bogføre kontoudtoget, ifald der er hentet posteringer. Derved vil antal linier til udligning fremgå af regnskabsoversigten. Efterhånden som de afstemmes, flyttes de fra 3025 til den valgte konto. Kontoudtog har et flow med 3 statusniveauer: Ny: Her kan linier tilføjes og redigeres Behandler: Her er posteringerne på bankkontoen bogført, og dermed afspejler regnskabet realiteterne i banken. Og her kan der udlignes. Valideret: Markeret kontoudtoget som…

Fortsæt med at læseBankafstemning – konto 3025 Bank mellemregning

Kunder og leverandører er smeltet sammen

I v12 var der 2 felter på partnere: Er en kunde og Er en leverandør. Disse blev brugt til at begrænse partner valgmulighederne i forskellige situationer, typisk omkring regnskabsbilag. Disse er i v15 blevet erstattet af en automatisk kunde "ranking" og leverandør "ranking", der beregnes ud fra hvor mange transaktioner man har med vedkommende. Så ved f.eks leverandør faktura registrering fås søgeforslag sorteret ud fra denne ranking, så dem man køber mest fra står først. Rationalet for denne ændring er at det typisk førte til dublet oprettelse når man skulle bruge en kunde på leverandørsiden og omvendt.

Fortsæt med at læseKunder og leverandører er smeltet sammen

Faktura og posteringsbilag er “smeltet sammen”

Dette er primært en teknisk ændring, man finder fakturaer hvor man plejer, og de ligner sig selv. Men det giver nogle fordele: - Åbnes en "faktura" fra bilagsoversigten vises den i fakturavisningen, og ikke som i v12 hvor det var finansposteringerne, og så via henvisningslinket kunne man komme til fakturaen - Nu da faktura og postering er "det samme objekt" er der kun et sted at vedhæfte filer - Det gør det nemmer at finde dem - Kladde-fakturaer medtages i rapporter hvis der er valgt "Alle posteringer" Posteringer har nu også en "annulleret" status. Denne medtages IKKE i rapporteringer. "Alle posteringer" valget betyder kladde + bogførte Fakturaer har så udover "bogføring statusen" også en "Betalingsstatus" (når de er bogført): Ikke betalt Svarende til Åben i v12 I betaling Betalt Delvis Betalt Tilbageført Når den er udlignet med en kreditnota. Fakturaer krediteret under v12 har Refunderingsfanen, og disse har fået opdateret…

Fortsæt med at læseFaktura og posteringsbilag er “smeltet sammen”

Hvordan redigerer man en kontingentfaktura?

  • Post author:
  • Post category:

Når man skal redigere en en kontingentfaktura - altså ændre kunde eller beløbet så er her en opskrift. Her følger opskriften Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort Her går vi via medlemmets stamkort Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes ændret Nu åbnes fakturaen Klik Tilføj kreditnota Der findes tre krediteringsmetoder Her skal vi bruge den nederste - Ændre Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Benyt eventuelt oprindelig fakturadato, men ellers benyt dags dato, Klik Tilføj kreditnota Nu er den oprindelige faktura annulleret og du får en ny kladdefaktura Bemærk at der står Proforma-faktura. Fakturaen er altså ikke færdig endnu. Klik Rediger Nu kan du redigere fakturaen Vi skal have en ny debitor på - en nu kunde A: Der vælges Debitor - her vælges Frejas mor Filippa B: Sæt fakturadato. Det vil i udgangpunktet…

Fortsæt med at læseHvordan redigerer man en kontingentfaktura?

Hvordan krediterer man en kontingentfaktura

  • Post author:
  • Post category:

Når man skal kreditere en kontingentfaktura - altså annullere den så er her en opskrift. Bemærk at hvis man skal ændre debitor eller "kunden" så er det en anden metode man skal benytte Her følger opskriften Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort Her går vi via medlemmets stamkort Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes annulleret Nu åbnes fakturaen Klik Tilføj kreditnota Først vælges krediteringsmetode Vælg Annuller for at annullere fakturaen Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Hvis der ikke stilles andet krav så benyt dags dato Klik Tilføj kreditnota De to andre krediteringsmetoder beskrives her kort Opret kladde-kreditnota. Opretter en kladde som kan redigeres. Den skal færdiggøres og udlignes manuelt. Den er nyttig hvis der skal bruges en postering til regnskabet hvis betalt kontingent tilbagebetales Ændre: Benyttes hvis man eksempelvis skal ændre debitor kunde…

Fortsæt med at læseHvordan krediterer man en kontingentfaktura