Hvad skal vi huske når vi skifter kasserer

  • Post author:
  • Post category:

Når man skifter kasserer i gruppen/kredsen er der en masse praktiske ting man huske Her er nogle af de ting man skal huske Udover at tildele ny kasserer funktionen gruppekasserer/kredskasserer i Medlemsservice, så skal man fjerne funktionen fra den fratrædende kasserer Hvis den fratrædende kasserer skal hjælpe den nye kasserer i gang kan vedkommende have funktionen Økonomiassistent (DDS Økonomiansvarlig) i en periode Men der er også lidt andre ting der er værd at kigge på Betalingskontakt på gruppens stamkort (det navn der står som kontakt i fakturamails - find evt. hjælp her Udlægs godkender (dem der får notifikation ved nye udlæg) - find evt. hjælp her Er det kassererens kontaktoplysninger som er kredsens/gruppens kontaktoplysninger (Gruppens/kredsens stamkort) FDF har et felt der hedder Fakturamodtager. Kontroller om der er oplysninger der skal opdateres Kan du ikke finde gruppens/kredsens stamkort er der hjælp her Den nye kasserer skal gerne automatisk blive følger på…

Fortsæt med at læseHvad skal vi huske når vi skifter kasserer

Hvordan ændrer man kontingentsats på et eller flere medlemmer

  • Post author:
  • Post category:

Hvis man skal ændre kontingentsats på et eller flere medlemmer bruger man kontingentguide Man bruger ALTID kontingentguide man bør ALDRIG begive sig ud i at redigere kontingentkontrakter manuelt Skal man ændre kontingentsatsen på mange medlemmer så er her en opskrift: Gå ind på kontingent oversigten i Regnskab (I topmenuen klikker du Rapportering og vælger Kontingent oversigt) Marker alle dem der skal have den nye kontingentsats Klik Handling Vælg Kontingentguide Vælg ny kontingentsats Sæt starttidspunkt (eks. 01-01-2024 så det passer med skæringstidspunkt på både ny og gammel kontingentsats HUSK at der skal være vinget af i Stop aktuelle (det er der som standard) 3: Vælg den nye kontingentsats 4: Sæt ønsket start dato for ny kontingentsats - vælger du en skæringsdato der er fælles for den nye og gamle kontingentsats så får du ikek overlap og dermed risikerer dobbeltkontingent for en periode 5: Klik Gem når du er færdig OBS: A…

Fortsæt med at læseHvordan ændrer man kontingentsats på et eller flere medlemmer

Hvordan oprettes en kontingentkontrakt

  • Post author:
  • Post category:

Hvis du skal have oprettet en kontingentkontrakt gøres følgende Det er vigtigt at sikre sig at der ikke findes en kontingentkontrakt i forvejen Findes der en kontingentkontrakt i forvejen så opdaterer man kontrakten. Se FAQ om dette Oprette ny kontingentkontrakt Find medlemmets stamkort eller brug multiredigering. Se multiredigering nederst i denne artikel 1. Klik på fanebladet Kontingent & bidrag 2. Klik på Kontingentguiden Udfyld felterne 3. Vælg kontingentsatsen 4. Sæt den dato som kontingentopkrævningen skal starte ved 5. Klik Gem A. Type skal altid være Kontingent B. Journalen skal altid være Kontingent   Multiredigering Ønsker du at tildele kontingentsatser til flere medlemmer på en gang kan du benytte multiredigering 6. Marker dem der skal tildeles kontingentsats 7. Klik Handling 8 Vælg Kontingentguide Udfyld felterne som vist ovenfor.   Ønsker du at annullere en kontingentkontrakt se denne FAQ: Kan man annullere en kontingentkontrakt?     #opstart #kontingent #kontingentkontrakt      …

Fortsæt med at læseHvordan oprettes en kontingentkontrakt

Oprydning i dublerede bankkonti

Vi har længe haft et ønske om at forhindre oprettelsen af identiske bankkonti, men da der har eksisteret dubletter har det ikke været muligt at lægge en begrænsning på databasen for dette. Identiske bankkonti er konti med samme regnr/kontonr, knyttet til samme partner og i samme virksomhed (Gruppe/Kreds etc). Vi merger derfor sådanne identiske records i forbindelse med migreringen. Den først opretttede beholdes, alle referencer til dubletter ændres til den første, og de øvrige dubletter slettes. Har du brug for hjælp eller oplever noget uhensigtsmæssigt i denne forbindelse, så kontakt supporten - inden du fortsætter bogføringen.

Fortsæt med at læseOprydning i dublerede bankkonti

Rapportering med kontogrupper

Kontogrupper er nu på "Firmaniveau" og kan dermed bruges til at gruppere konti til brug i "råbalance-rapporten" m.m. Kontogrupper defineres med start og slut prefix, og konti inkluderes automatisk ud fra disse. Ligeledes med underordnede grupper. (I praksis en erstatning for de "Vis" konti vi havde i v8) Standard opsætningen er: 1 Resultat af drift 10 Indtægter 20 Udgifter 3 Balance 30 Aktiver 40 Passiver I opsætningsguiden til Egne rapporter er der tilføjet en skabelon "Genereret ud fra kontogrupper og konti" der anvender kontogrupper til opbygning af overskrifter og summeringer.

Fortsæt med at læseRapportering med kontogrupper

Bankafstemning – konto 3026 Udestående indbetalinger og 3027 Udestående udbetalinger

Registreres et bilag som betalt (faktura, udlæg etc.) vil det i første omgang IKKE blive posteret på bank journalen/kontoen, men på 3026 Udeståendende indbetalinger hhv. 3027 Udeståendende udbetalinger. De vil så fremstå som "blå" forslag i bankafstemningen, og når de afstemmes, forsvinder disse posteringer til fordel for den, der blev skabt på banken ved importen. Det betyder, at du nu ikke skal være bange for at trykke på "Registrér betaling" i udlægshåndteringen.

Fortsæt med at læseBankafstemning – konto 3026 Udestående indbetalinger og 3027 Udestående udbetalinger

Bankafstemning – konto 3025 Bank mellemregning

Ved import af kontoudtog (CSV eller automatisk) posteres alle linjer på bank journalens konto (typisk 3000 etc.). De modposteres på en ny konto, 3025 Bank mellemregning. På den måde vil konto 3000 altid afspejle hvad der står i banken (ved seneste import - Med automatisk bank import vil det være "næsten real time" (indlæses engang i døgnet). Efter import skal kontoudtoget "bogføres" for at udligningen kan påbegyndes. Dette sker automatisk hvis der under importen vælges "Importer og udlign". Den automatiske bankimport slutter af med at bogføre kontoudtoget, ifald der er hentet posteringer. Derved vil antal linier til udligning fremgå af regnskabsoversigten. Efterhånden som de afstemmes, flyttes de fra 3025 til den valgte konto. Kontoudtog har et flow med 3 statusniveauer: Ny: Her kan linier tilføjes og redigeres Behandler: Her er posteringerne på bankkontoen bogført, og dermed afspejler regnskabet realiteterne i banken. Og her kan der udlignes. Valideret: Markeret kontoudtoget som…

Fortsæt med at læseBankafstemning – konto 3025 Bank mellemregning

Kunder og leverandører er smeltet sammen

I v12 var der 2 felter på partnere: Er en kunde og Er en leverandør. Disse blev brugt til at begrænse partner valgmulighederne i forskellige situationer, typisk omkring regnskabsbilag. Disse er i v15 blevet erstattet af en automatisk kunde "ranking" og leverandør "ranking", der beregnes ud fra hvor mange transaktioner man har med vedkommende. Så ved f.eks leverandør faktura registrering fås søgeforslag sorteret ud fra denne ranking, så dem man køber mest fra står først. Rationalet for denne ændring er at det typisk førte til dublet oprettelse når man skulle bruge en kunde på leverandørsiden og omvendt.

Fortsæt med at læseKunder og leverandører er smeltet sammen